คู่มือการสร้างสรรค์

 • สร้างและจำหน่ายสติกเกอร์ป๊อปอัพและสติกเกอร์เอฟเฟกต์ของคุณที่ LINE Creators Market ได้แล้ว
  เราขอแนะนำให้ใช้โอกาสนี้สร้างสติกเกอร์ป๊อปอัพและสติกเกอร์เอฟเฟกต์ของคุณเพื่อจำหน่าย
  * สติกเกอร์ป๊อปอัพคือสติกเกอร์ที่แสดงแอนิเมชันเต็มหน้าจอ
  * สติกเกอร์เอฟเฟกต์คือสติกเกอร์ที่แสดงแอนิเมชันบนวอลล์เปเปอร์ห้องแชท

วิธีลงทะเบียนสติกเกอร์เอฟเฟกต์

ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายสติกเกอร์ที่หน้าของฉันแล้วอัพโหลดรูปสติกเกอร์

 • 1ไปที่ "หน้าของฉัน" แล้วคลิก "ลงทะเบียนใหม่"
 • 2ใส่ข้อมูลสำหรับการจำหน่ายสติกเกอร์แล้วบันทึก
 • 3บีบอัดไฟล์รูปให้เป็นไฟล์ ZIP แล้วอัพโหลด

สิ่งที่จำเป็น

รูป

จำนวน ขนาด รูปแบบไฟล์
รูปภาพหลัก 1 รูป กว้าง 240 x สูง 240 .png
รูปเอฟเฟกต์หลัก 1 รูป กว้าง 480 พิกเซล × สูง 480 พิกเซล .png(APNG)
รูปสติกเกอร์ 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป กว้าง 370 x สูง 320 (สูงสุด) .png
รูปเอฟเฟกต์ 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป กว้าง 480 พิกเซล × สูง 480 พิกเซล (สูงสุด) .png(APNG)
รูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป กว้าง 96 x สูง 74 .png
 • · กำหนดจำนวนสติกเกอร์ในชุดได้ที่หน้าจัดการสติกเกอร์ เปลี่ยนจำนวนสติกเกอร์ได้จนกว่าจะยื่นขอพิจารณาสติกเกอร์
 • · ใช้เครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) สร้างรูปเอฟเฟกต์และรูปเอฟเฟกต์หลักที่เป็นไฟล์ ".png"
 • · รูปเอฟเฟกต์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  - มีขนาดไม่เกิน กว้าง 480 พิกเซล × สูง 480 พิกเซล
  - มีด้านกว้างหรือสูง ด้านใดก็ได้ที่มีขนาด 480 พิกเซล
  - หากรูปกว้าง 480 พิกเซล ต้องสูง 320 พิกเซลขึ้นไป
  - หากรูปสูง 480 พิกเซล ต้องกว้าง 200 พิกเซลขึ้นไป
 • · จำนวนรอบ: 1–3 รอบ ต่อ สติกเกอร์ 1 รูป (ความยาวไม่เกิน 3 วินาที)
 • · ความยาวสูงสุด: ไม่เกิน 3 วินาที ต่อ สติกเกอร์ 1 รูป
 • · จำนวนเฟรมต่อ 1 รูป: ใช้รูปไม่น้อยกว่า 5 เฟรม แต่ไม่เกิน 20 เฟรม
  * ในการสร้างไฟล์ APNG ด้วยเครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) หากใช้รูปเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างรูปได้เพียง 1 เฟรม
  * จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ถ้าใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดทุกเฟรม เพราะไม่สามารถแสดงแอนิเมชันได้
 • · ใช้โหมดสี RGB
 • · ไฟล์รูปแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 500 KB ในกรณีนำส่งรูปทั้งหมดในไฟล์ ZIP ไฟล์เดียว ไฟล์นั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
 • · ฉากหลักของรูปต้องโปร่งใส
 • · ดูรายละเอียดได้ที่วิธีทำสติกเกอร์เอฟเฟกต์

ข้อความ

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่อสติกเกอร์ รายละเอียดของสติกเกอร์ ลิขสิทธิ์
สูงสุด 50 ตัวอักษร สูงสุด 40 ตัวอักษร สูงสุด 160 ตัวอักษร สูงสุด 50 ตัวอักษร(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • อักขระของภาษาในทวีปเอเชียและสัญลักษณ์บางอย่างจะนับเป็นตัวละ 2 อักขระ, ไม่สามารถใช้อิโมติคอน

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพหลัก

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่อสติกเกอร์ และรายละเอียดของสติกเกอร์

รูปภาพแท็บห้องแชท

รูปเอฟเฟกต์

ขอบรูป

ครีเอเตอร์ไม่ต้องทำขอบในรูปที่อัพโหลด
เนื่องจากระบบจะเพิ่มพื้นที่ขอบรูปให้โดยอัตโนมัติ
* ไม่เพิ่มพื้นที่ขอบรูปในรูปเอฟเฟกต์และรูปเอฟเฟกต์หลัก

รูปที่อัพโหลด

ขนาด: กว้าง 370 x สูง 320 พิกเซล (สูงสุด)

รูปที่เพิ่มขอบแล้ว

ขนาด: กว้าง 420 x สูง 350 พิกเซล (สูงสุด)

คู่มือ

สติกเกอร์ที่แนะนำ

 • · สติกเกอร์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารประจำวัน
 • · สติกเกอร์ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ข้อความ และรูปที่เข้าใจได้ง่าย

สติกเกอร์ที่ไม่แนะนำ

 • · สติกเกอร์ที่ยากต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ ทิวทัศน์
 • · สติกเกอร์ซึ่งมองเห็นได้ไม่ชัดเจน
 • · สติกเกอร์ที่ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชัด (เช่น ใช้แต่สีอ่อน มีแต่ตัวเลขเรียงกัน)
 • · ผลงานที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือระเบียบของสังคม ชี้ชวนให้เยาวชนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ มีภาพเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรง หรืออาจปลุกกระแสชาตินิยม

หมายเหตุอื่นๆ

 • · สติกเกอร์สำหรับจำหน่ายไม่สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาได้ โปรดอย่าแฝงการโฆษณาใดๆ ลงในรูปสติกเกอร์ ชื่อ และข้อความรายละเอียด เช่น ประกาศวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือใช้โลโก้ของบริษัท
 • · ต้องไม่มีการให้ผู้ใช้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ID จึงจะซื้อได้โดยเด็ดขาด
  ผลงานที่มีเนื้อหาระบุถึงบริการอินเตอร์เน็ต แอพรับส่งข้อความหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือมีคาแรคเตอร์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวจะไม่สามารถจำหน่ายที่ Creators Market ได้
 • · โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการพิจารณาสติกเกอร์