คู่มือการสร้างสรรค์

 • เนื่องจาก LINE ได้เพิ่มรูป "Wallet" ในหัวข้อ "รูปปุ่มเมนู" ของ LINE เวอร์ชันล่าสุดสำหรับผู้ใช้ในบางประเทศ
  จึงใคร่ขอให้ครีเอเตอร์ที่ยังไม่มีรูปดังกล่าวสร้างรูปเพิ่ม โดยดูรายละเอียดที่คู่มือการสร้างสรรค์สำหรับครีเอเตอร์ธีม หากธีมของท่านอยู่ระหว่างการจำหน่าย ขอให้ยื่นคำขออัพเดต

สิ่งที่จำเป็น

รูปหลัก (ทั้งหมด 3 รูป)

จำนวน iOS Android LINE STORE
A รูปหลัก 3 รูป กว้าง 200 x สูง 284 กว้าง 136 x สูง 202 กว้าง 198 x สูง 278

รูปธีม (รวม 54 รูป)

จำนวน iOS Android
B รูปปุ่มเมนู 28 รูป กว้าง 128 x สูง 150 กว้าง 128 x สูง 112
C รูปฉากหลังเมนู 2 รูป กว้าง 1472 x สูง 150 กว้าง 640 x สูง 112
D รูปรหัสผ่าน 16 รูป กว้าง 120 x สูง 120 กว้าง 116 x สูง 116
E รูปโปรไฟล์ 4 รูป กว้าง 240 x สูง 240 กว้าง 247 x สูง 247
F รูปฉากหลังห้องแชท 2 รูป กว้าง 1482 x สูง 1334 กว้าง 1300 x สูง 1300
G รูปสแปลช 1 รูป - กว้าง 1300 x สูง 1300
1 รูป - กว้าง 480 x สูง 720
 • · ขนาดของรูปมีหน่วยเป็นพิกเซลทั้งหมด
 • · รูปแบบของรูปคือ PNG ทั้งหมด
 • · เราขอแนะนำให้ใช้ความละเอียด 72dpi หรือสูงกว่าและโหมดสี RGB
 • · ขนาดสูงสุดของภาพละไฟล์คือ 1MB
 • · ในกรณีที่บีบอัดรูปทั้งหมดเป็นซิปไฟล์แล้วอัพโหลด ซิปไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 30 MB
 • · โปรดสร้างฉากหลังของโลโก็และภาพประกอบให้โปร่งใส
 • · โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการสร้างสรรค์

ข้อความ

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่อธีม คำอธิบายธีม ลิขสิทธิ์
สูงสุด 50 ตัวอักษร สูงสุด 40 ตัวอักษร สูงสุด 160 ตัวอักษร สูงสุด 50 ตัวอักษร(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • อักขระของภาษาในทวีปเอเชียและสัญลักษณ์บางอย่างจะนับเป็นตัวละ 2 อักขระ, ไม่สามารถใช้อิโมติคอน

รูปภาพตัวอย่าง

A รูปหลัก

ชื่อธีม คำอธิบายธีม ชื่อครีเอเตอร์

G รูปสแปลช

B รูปปุ่มเมนู
C รูปฉากหลังเมนู
E รูปโปรไฟล์

F รูปฉากหลังห้องแชท

D รูปรหัสผ่าน

คู่มือ

ธีมที่ไม่ผ่านการพิจารณา

 • · ธีมซึ่งมองเห็นได้ไม่ชัดเจน เช่น ไอคอนภาพแตกจนเห็นได้ไม่ชัดเจน ไอคอนถูกกลืนไปกับฉากหลัง
 • · ธีมที่มีการออกแบบที่ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชัด เช่น รูปแบบไอคอนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือมีแต่ข้อความ
 • · รูปที่มีแต่ข้อความ (ไม่มีรูป)
 • · ธีมที่สร้างมาซ้ำกับธีมที่มีจำหน่ายอยู่แล้วในร้านธีม หรือธีมที่อยู่ระหว่างการพิจารณา (รวมถึงธีมที่ใช้ไอคอนแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนสีสกิน)
 • · ผลงานที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือระเบียบของสังคม ชี้ชวนให้เยาวชนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ มีภาพเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรง หรืออาจปลุกกระแสชาตินิยม

หมายเหตุอื่นๆ

 • · ธีมที่จำหน่ายให้ผู้ใช้บริการ ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา คุณจึงไม่สามารถใช้รูป ชื่อ ข้อความในลักษณะของการประกาศ (แจ้งกำหนดการเริ่มจำหน่าย ฯลฯ) หรือรูปโลโก้ของบริษัทในธีม
 • · ทีมงานขอปฏิเสธการใช้งานกรณีใดๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเลขที่บัตรประชาชนเพื่อซื้อธีม
  ผลงานที่มีเนื้อหาระบุถึงบริการอินเตอร์เน็ต แอพรับส่งข้อความหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือมีคาแรคเตอร์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวจะไม่สามารถจำหน่ายที่ Creators Market ได้
 • · โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการพิจารณาธีม