คู่มือการสร้างสรรค์

 • สร้างและจำหน่ายสติกเกอร์ป๊อปอัพและสติกเกอร์เอฟเฟกต์ของคุณที่ LINE Creators Market ได้แล้ว
  เราขอแนะนำให้ใช้โอกาสนี้สร้างสติกเกอร์ป๊อปอัพและสติกเกอร์เอฟเฟกต์ของคุณเพื่อจำหน่าย
  * สติกเกอร์ป๊อปอัพคือสติกเกอร์ที่แสดงแอนิเมชันเต็มหน้าจอ
  * สติกเกอร์เอฟเฟกต์คือสติกเกอร์ที่แสดงแอนิเมชันบนวอลล์เปเปอร์ห้องแชท

สิ่งที่จำเป็น

รูป

จำนวน ขนาด รูปแบบไฟล์
รูปภาพหลัก 1 รูป กว้าง 240 x สูง 240 .png(APNG)
รูปสติกเกอร์แอนิเมชัน (เลือก) 8 รูป, 16 รูป, 24 รูป กว้าง 320 x สูง 270 (สูงสุด) .png(APNG)
รูปภาพแท็บห้องแชท 1 รูป กว้าง 96 x สูง 74 .png
 • กำหนดจำนวนสติกเกอร์แอนิเมชันในชุดได้ที่หน้าการจัดการสติกเกอร์ คุณสามารถแก้ไขจำนวนสติกเกอร์ได้จนกว่าจะยื่นขอพิจารณาสติกเกอร์
 • ใช้เครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) สร้างรูปสำหรับสติกเกอร์แอนิเมชัน โดยให้ไฟล์มีรูปแบบเป็น ".png"
 • รูปที่จะใช้ทำสติกเกอร์แอนิเมชันจะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดไว้ 2 ข้อ ดังนี้
  - รูปมีขนาดไม่เกิน กว้าง 320 x สูง 270 พิกเซล
  - ด้านใดด้านหนึ่งมีขนาดตั้งแต่ 270 พิกเซลขึ้นไป
  * หากต้องการให้มีด้านสูงตรงกับข้อกำหนดด้านบน จะต้องกำหนดให้มีขนาด 270 พิกเซลเท่านั้น
 • จำนวนรอบ: 1–4 รอบ ต่อ สติกเกอร์ 1 รูป (ความยาวไม่เกิน 4 วินาที)
 • ความยาวสูงสุด: ไม่เกิน 4 วินาที ต่อ สติกเกอร์ 1 รูป
 • จำนวนเฟรม PNG ต่อ APNG 1 ไฟล์: ใช้รูปไม่น้อยกว่า 5 เฟรม แต่ไม่เกิน 20 เฟรม
  * ในการสร้างไฟล์ APNG ด้วยเครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) หากใช้รูปเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างรูปได้เพียง 1 เฟรม
  * จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ถ้าใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดทุกเฟรม เพราะไม่สามารถแสดงสติกเกอร์เป็นแอนิเมชัน
 • ใช้โหมดสี RGB
 • ไฟล์รูปแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 300 KB ในกรณีนำส่งรูปทั้งหมดในไฟล์ ZIP ไฟล์เดียว ไฟล์นั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
 • จะใช้รูปแรกในไฟล์ APNG เพื่อแสดงเมื่อจำหน่ายใน LINE STORE และร้านสติกเกอร์ และเมื่อต้องแสดงเป็นภาพนิ่ง
 • ฉากหลักของรูปต้องโปร่งใส
 • โปรดอย่าใส่เครื่องหมาย "เล่น" ในรูปสำหรับแท็บห้องแชท เนื่องจากระบบจะเพิ่มเครื่องหมายนี้ให้โดยอัตโนมัติบริเวณมุมขวาบนของรูป

ข้อความ

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่อสติกเกอร์ รายละเอียดของสติกเกอร์ ลิขสิทธิ์
สูงสุด 50 ตัวอักษร สูงสุด 40 ตัวอักษร สูงสุด 160 ตัวอักษร สูงสุด 50 ตัวอักษร(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • อักขระของภาษาในทวีปเอเชียและสัญลักษณ์บางอย่างจะนับเป็นตัวละ 2 อักขระ, ไม่สามารถใช้อิโมติคอน

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพหลัก

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่อสติกเกอร์แอนิเมชัน คำอธิบาย

รูปภาพแท็บห้องแชท

รูปสติกเกอร์แอนิเมชัน

การสร้างไฟล์ PNG (เฟรม)

 • · รูปของสติกเกอร์แอนิเมชันจะต้องมีขนาดไม่เกิน กว้าง 320 x สูง 270 พิกเซล
 • · กำหนดขนาดเฟรมทั้งหมดในไฟล์ APNG ให้มีขนาดเข้ากัน
 • * รูปต้องไม่มีขอบ

ไม่เกิน กว้าง 320 x สูง 270 พิกเซล

1 การสร้างไฟล์ PNG
สร้างรูป PNG ให้มีขนาดไม่เกินกว่าที่กำหนด

2 ลบขอบ
ลบส่วนที่ไม่มีรูปแอนิเมชัน

เทคนิคในการสร้างสติกเกอร์แอนิเมชัน

1. การสร้างแอนิเมชัน

แนะนำวิธีใช้ Adobe Creative Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีสร้างสติกเกอร์แอนิเมชัน
* ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก (Adobe Creative Station)
* รายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่น

2. การสร้างข้อมูล APNG

ชม 5 ขั้นตอนสำคัญในการสร้างข้อมูล APNG ในคลิป 90 วินาที
 • ขั้นตอนที่ 1 ตัดขอบรูป
 • ขั้นตอนที่ 2 จัดลำดับรูป
 • ขั้นตอนที่ 3 ปรับขนาดไฟล์
 • ขั้นตอนที่ 4 สร้างไฟล์ APNG
 • ขั้นตอนที่ 5 เช็คการเคลื่อนไหวของไฟล์ APNG