คู่มือการสร้างสรรค์

 • ทำ "อิโมจิแอนิเมชัน" เพื่อจำหน่ายที่ LINE Creators Market ได้แล้ว
  เราขอเชิญชวนให้ครีเอเตอร์ทำอิโมจิมาร่วมจำหน่ายกับเรา
  * "อิโมจิแอนิเมชัน" คืออิโมจิที่สามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อส่งทางแชท

รูปที่ต้องใช้

รูปบนแท็บห้องแชท

จำนวน ขนาด
รูปบนแท็บห้องแชท 1 รูป กว้าง 96 × สูง 74

รูปที่ต้องใช้

ประเภทแพ็กเกจ จำนวน ขนาด
อิโมจิรูป 8–40 รูป กว้าง 180 × สูง 180
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ) ตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษ) + อิโมจิรูป 273–305 รูป กว้าง 180 × สูง 180
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ)) + อิโมจิรูป 169–201 รูป กว้าง 180 × สูง 180
อิโมจิตัวอักษร (ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ) + อิโมจิรูป 112–144 รูป กว้าง 180 × สูง 180
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ) ตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษ) 265 รูป กว้าง 180 × สูง 180
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ)) 161 รูป กว้าง 180 × สูง 180
อิโมจิตัวอักษร (ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ) 104 รูป กว้าง 180 × สูง 180
 • · ขนาดของรูปทั้งหมดมีหน่วยเป็นพิกเซล
 • · รูปทั้งหมดที่นำส่งต้องเป็นไฟล์ PNG
 • · นำหมายเลขที่กำหนดไว้มาใช้เป็นชื่อไฟล์รูป * หมายเลขที่กำหนดจะแตกต่างกันไปตามประเภทของอิโมจิ
 • · ฉากหลักของรูปต้องโปร่งใส
 • · รูปต้องมีความละเอียดตั้งแต่ 72 dpi ขึ้นไป และใช้โหมดสี RGB
 • · ไฟล์รูปแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB
 • · ในกรณีนำส่งรูปทั้งหมดเป็นไฟล์ ZIP โปรดตรวจสอบว่าไฟล์ ZIP นั้นมีขนาดไม่เกิน 20 MB
 • · ดูรายละเอียดได้ที่ประเภทแพ็กเกจและชื่อไฟล์
 • · อิโมจิตัวอักษรคะนะ หมายถึงตัวอักษรฮิระงะนะ & คะตะกะนะ เป็นอิโมจิสำหรับผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่น

ข้อความ

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่ออิโมจิ คำอธิบายอิโมจิ ลิขสิทธิ์
สูงสุด 50 ตัวอักษร สูงสุด 40 ตัวอักษร สูงสุด 160 ตัวอักษร สูงสุด 50 ตัวอักษร(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • อักขระของภาษาในทวีปเอเชียและสัญลักษณ์บางอย่างจะนับเป็นตัวละ 2 อักขระ, ไม่สามารถใช้อิโมติคอน

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพหลัก

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่ออิโมจิ และคำอธิบาย

รูปบนแท็บห้องแชท

รูปอิโมจิ

ขอบรูป

โปรดทำรูปให้เต็มพื้นที่โดยไม่เหลือพื้นที่ขอบ (แนะนำ)
หากต้องการใส่พื้นที่บริเวณขอบ โปรดตรวจสอบว่ายังคงมองเห็นรูปได้อย่างชัดเจนหรือไม่

รูปบนแท็บห้องแชท

รูปอิโมจิ

เทคนิคในการทำอิโมจิ

เมื่อส่งอิโมจิ LINE ไปเพียงรูปเดียว อิโมจิจะแสดงเป็นรูปขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสติกเกอร์
หากส่งอิโมจิพร้อมกันหลายรูป หรือใช้ประกอบในข้อความที่ส่ง อิโมจิจะถูกแสดงเป็นส่วนหนึ่งของข้อความในบัลลูนข้อความ และรูปอิโมจิจะมีขนาดเล็ก
เราจะขอแนะนำเทคนิคในการสร้างรูปอิโมจิที่ดีและใช้ง่ายดังนี้

 • ใช้เส้นเอาท์ไลน์สีเข้มและหนา

  อิโมจิที่ส่งไปทางแชทจะมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ อาจขึ้นกับสีพื้นของบัลลูนข้อความหรือสีวอลเปเปอร์ในห้องแชท จึงควรทำรูปอิโมจิที่มีเส้นเอาท์ไลน์หนาและใช้สีเข้มเพื่อให้เห็นอิโมจิได้อย่างชัดเจน

 • ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้

  เมื่อส่งอิโมจิไปเพียงรูปเดียว อิโมจิจะแสดงในห้องแชทด้วยขนาดใหญ่เช่นกับสติกเกอร์ จึงควรสร้างรูปที่สามารถใช้ส่งแทนสติกเกอร์ได้ด้วย

 • แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน

  อิโมจิที่แสดงในบัลลูนข้อความจะมีขนาดเล็กมาก อิโมจิจึงควรแสดงความรู้สึกให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ได้สะดวก

 • เน้นความเรียบง่าย

  การแต่งรูปด้วยดาว หัวใจ หรือลายเส้นที่มีความละเอียดอย่างที่ใช้กับสติกเกอร์จะไม่สามารถใช้ได้ในอิโมจิ จึงควรทำรูปที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • การเรียงลำดับ

  เรียงลำดับอิโมจิโดยเริ่มจากรูปที่ใช้บ่อยที่สุด ถ้าในชุดมีอิโมจิของตัวคาแรคเตอร์หลายตัว ควรจัดลำดับแยกตามตัวคาแรคเตอร์ และในกลุ่มรูปคาแรคเตอร์แต่ละตัว ควรจัดรูปที่แสดงความรู้สึกคล้ายกันมาอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เลือกใช้ได้ง่ายขึ้น

 • สร้างความแตกต่าง

  ถ้าชุดอิโมจิมีแต่รูปซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกันอาจทำให้อิโมจิชุดนั้นขาดความน่าสนใจ คุณสามารถทำรูปที่มีความหลากหลาย เช่น รูปใบหน้า รูปทั้งตัว รูปบางส่วน หรือท่าทางที่ต่างกัน เพื่อสร้างความน่าสนใจ

 • อิโมจิแบบเชื่อมต่อ

  เมื่อผู้ใช้ส่งอิโมจิแบบเชื่อมต่อในบัลลูนข้อความเดียวกัน จะไม่มีช่องว่างระหว่างอิโมจิแต่ละรูป ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งอิโมจิหลายรูปแบบต่อเป็นรูปเดียวกันได้

 • อิโมจิตัวอักษร

  เผื่อพื้นที่รอบตัวอักษรไว้เล็กน้อย เพื่อไม่ให้ติดกับตัวอักษรอื่นเกินไปและอาจทำให้อ่านยากเมื่อส่งอิโมจิตัวอักษรพร้อมกันหลายรูป

คู่มือการสร้างสรรค์

อิโมจิที่แนะนำ

 • · อิโมจิที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • · อิโมจิแต่ละรูปควรแสดงความรู้สึกที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
 • · รูปที่มีเส้นเอาท์ไลน์เป็นสีเข้มและหนา

อิโมจิที่ไม่แนะนำ

 • · อิโมจิที่ยากต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ ทิวทัศน์
 • · อิโมจิที่มีลักษณะคล้ายกันจนแทบแยกไม่ออก เช่น ใช้รูปเหมือนกันแต่มีรูปหนึ่งอ้าปากกว้างกว่าอีกรูปเล็กน้อย
 • · อิโมจิที่รูปในชุดไม่มีความสัมพันธ์กัน
 • · มีเนื้อหาเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น เป็นชื่อคน

หมายเหตุอื่นๆ

 • · อิโมจิแบบจำหน่ายต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา โปรดอย่าแฝงโฆษณาใดๆ ในรูป ชื่อ หรือคำอธิบายอิโมจิ เช่น ประกาศวันเปิดตัวสินค้า หรือมีรูปโลโก้ของบริษัท
 • · ต้องไม่มีการให้ผู้ใช้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ID จึงจะซื้ออิโมจิชุดนี้ได้โดยเด็ดขาด
 • · ผลงานที่มีเนื้อหาระบุถึงบริการอินเตอร์เน็ต แอพรับส่งข้อความหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือมีคาแรคเตอร์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวจะไม่สามารถจำหน่ายที่ Creators Market ได้
 • · ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการพิจารณาอิโมจิ