คู่มือการพิจารณาสติกเกอร์

ครีเอเตอร์ (ผู้จัดทำและผู้จำหน่ายสติกเกอร์) จะสร้างสรรค์และจำหน่ายได้เฉพาะสติกเกอร์ที่ได้รับการพิจารณาจาก LY Corporation (จากนี้เรียกว่า "บริษัท") แล้วว่ามีความเหมาะสมเท่านั้น สติกเกอร์ที่ บริษัท พิจารณาว่าอยู่ในขอบข่ายหรืออาจอยู่ในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างจะถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมแล้วอาจปฏิเสธหรือให้หยุดจำหน่าย บริษัทจึงใคร่ขอให้ครีเอเตอร์ศึกษาคู่มือการพิจารณานี้ก่อนยื่นเสนอผลงานของท่าน อย่างไรก็ตาม สติกเกอร์ในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างบางชุดอาจได้รับการพิจารณาว่าสามารถจำหน่ายได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสติกเกอร์ พื้นที่จำหน่าย คุณสมบัติของครีเอเตอร์ และอื่นๆ  ในกรณีที่ใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบ บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้รูปเหล่านั้น

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปสติกเกอร์ รูปหลัก และรูปสำหรับแท็บในห้องแชท

1.1 รูปสติกเกอร์ที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ บริษัท กำหนด
1.2 รูปสติกเกอร์ที่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในการสนทนาหรือการสื่อสาร
1.3 รูปสติกเกอร์ที่มีสัดส่วนการมองเห็นไม่ดี เช่น รูปที่มีด้านยาวยาวเกินไป หรือตัวคาแรคเตอร์ที่มีช่วงตัวยาวมาก
1.4 รูปสติกเกอร์ที่ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชัด เช่น รูปที่ใช้แต่สีอ่อน มีแต่ตัวเลขเรียงกัน
1.5 รูปสติกเกอร์ที่มีแต่โลโก้
1.6 รูปสติกเกอร์ที่มีแต่ข้อความ
1.7 รูปสติกเกอร์ที่มีตัวอักษรไม่ถูกต้อง
1.8 รูปสติกเกอร์ที่ขัดแย้งกับชื่อและคำอธิบาย
1.9 รูปหลักและรูปสำหรับแท็บแตกต่างจากรูปสติกเกอร์ที่จำหน่ายอย่างเห็นได้ชัด
1.10 รูปสติกเกอร์ที่คัดลอกจากสติกเกอร์ที่จำหน่ายที่ LINE STORE หรือสติกเกอร์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อความในชื่อสติกเกอร์ คำอธิบาย ชื่อครีเอเตอร์ และข้อความลิขสิทธิ์

2.1 ข้อความที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ บริษัท กำหนด
2.2 ข้อความที่สะกดผิดหรือมีความผิดพลาด
2.3 มีการโฆษณาอยู่ในชื่อหรือคำอธิบาย เช่น เริ่มจำหน่ายวันที่ xx เดือน xx, เสิร์ชด้วยคำว่า xx
2.4 ข้อความที่มีลิงก์อยู่ด้วย
2.5 ข้อความที่มีอิโมจิ เช่น รูปหัวใจ หรือตัวอักษรที่ดูได้บนอุปกรณ์บางชนิดเท่านั้น
2.6 ข้อความที่สั้นเกินไป
2.7 ข้อความที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับรูปสติกเกอร์

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับศีลธรรม

3.1 สติกเกอร์ที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชญากรรม
3.2 สติกเกอร์ที่แสดงถึงการใช้กำลัง การใช้ความรุนแรงต่อเยาวชน ภาพลามกเยาวชน
3.3 สติกเกอร์ที่มีรูปโป๊เปลือย
3.4 สติกเกอร์ที่ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดีหรือใช้ยาเสพติด รวมถึงสติกเกอร์ที่สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ของเยาวชน
3.5 สติกเกอร์ที่ส่งเสริมให้ขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุรา
3.6 สติกเกอร์ที่ส่งเสริมให้สร้างเลียนแบบอาวุธหรืออื่นๆ อย่างผิดกฏหมาย หรืออาจส่งเสริมให้ใช้สิ่งเหล่านั้น
3.7 สติกเกอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟิชชิ่งหรือสแปม
3.8 สติกเกอร์ที่มีภาพการทำร้ายหรือฆาตกรรม การถูกยิง ถูกแทง การทรมาน หรืออื่นๆ
3.9 สติกเกอร์ที่อาจให้ร้าย หมิ่นประมาท โจมตี ต่อบุคคล องค์กร ประเทศ กลุ่ม ฯลฯ ที่ระบุเฉพาะ
3.10 สติกเกอร์ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือครีเอเตอร์ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
3.11 สติกเกอร์ที่ไม่สุภาพหรืออาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ
3.12 สติกเกอร์ที่ให้ร้ายหรือสร้างความไม่พอใจเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ
3.13 สติกเกอร์ที่ชักชวนให้เข้าสู่ศาสนาหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอย่างชัดเจน
3.14 สติกเกอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมือง
3.15 สติกเกอร์ที่ออกแบบให้ผู้ใช้สับสนหรือเกิดความเกลียดชัง
3.16 สติกเกอร์ที่มีการแสดงออกทางเพศ
3.17 สติกเกอร์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับการพนัน
3.18 สติกเกอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆ
3.19 สติกเกอร์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ เช่น สติกเกอร์เกี่ยวกับการพนัน
3.20 สติกเกอร์ที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง การใช้สารเสพติด
3.21 สติกเกอร์ที่ชักชวนหรือส่งเสริมการรังแกผู้อื่น
3.22 สติกเกอร์ที่ส่งเสริมการแบ่งแยกหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้น 
3.23 สติกเกอร์ที่มีเนื้อหาต่อต้านสังคมหรือสร้างความไม่พอใจให้แก่บุคคลอื่น

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจ โฆษณา และอื่นๆ

4.1 สติกเกอร์ที่ผู้ซื้อต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวหรือไอดีจึงจะซื้อสติกเกอร์ได้
4.2 สติกเกอร์ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล แต่เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีก็ตาม เช่น สติกเกอร์ที่แจกให้แก่ลูกค้าที่ร้านในช่วงแคมเปญ
4.3 สติกเกอร์ที่มีข้อความเกี่ยวกับแอพพลิเคชันสำหรับส่งข้อความ หรือชื่อบริการที่มีความเกี่ยวข้อง หรือตัวคาแรคเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันเหล่านั้น
4.4 สติกเกอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาธุรกิจ เช่น การโฆษณาแอพพลิเคชันหรือบริการต่างๆ
4.5 สติกเกอร์ที่เชิญชวนให้บริจาคเพื่อการกุศล 
4.6 สติกเกอร์ที่ชักชวนให้เข้าร่วมหรือบริจาคเงินแก่องค์กรการเมือง องค์กรศาสนา กลุ่มต่อต้านสังคม หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆ 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และกฏหมาย

5.1 สติกเกอร์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือภาพที่ใช้เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของบุคคลที่สาม
5.2 สติกเกอร์ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครคือเจ้าของสิทธิ์ เช่น สติกเกอร์ที่สร้างโดยการปรับแต่งผลงานผู้อื่น
5.3 สติกเกอร์ที่ละเมิดสิทธิ์ในภาพบุคคล สิทธิ์ในชื่อเสียง และอื่นๆ เช่น สติกเกอร์ที่มีรูปใบหน้าหรือรูปเหมือนของบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
5.4 สติกเกอร์ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5.5 สติกเกอร์ที่ละเมิดกฏหมายในประเทศที่ บริษัท ให้บริการ หรือละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

นอกจากรายละเอียดด้านบนแล้ว หาก บริษัท พิจารณาว่าไม่เหมาะสม สติกเกอร์ชุดนั้นก็จะถูกระงับการจำหน่าย เมื่อมีการรายงานปัญหามายังฝ่ายงานรับผิดชอบของ บริษัท และพิจารณาว่าสติกเกอร์นั้นไม่เหมาะสม บริษัทก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน

คู่มือการพิจารณาอิโมจิ

ครีเอเตอร์ (ผู้จัดทำและผู้จำหน่ายอิโมจิ) จะสร้างสรรค์และจำหน่ายได้เฉพาะอิโมจิที่ได้รับการพิจารณาจาก LY Corporation (จากนี้เรียกว่า "บริษัท") แล้วว่ามีความเหมาะสมเท่านั้น อิโมจิที่ บริษัท พิจารณาว่าอยู่ในขอบข่ายหรืออาจอยู่ในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างจะถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมแล้วอาจปฏิเสธหรือให้หยุดจำหน่าย บริษัทจึงใคร่ขอให้ครีเอเตอร์ศึกษาคู่มือการพิจารณานี้ก่อนยื่นเสนอผลงานของท่าน อย่างไรก็ตาม อิโมจิในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างบางชุดอาจได้รับการพิจารณาว่าสามารถจำหน่ายได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของอิโมจิ พื้นที่จำหน่าย คุณสมบัติของครีเอเตอร์ และอื่นๆ

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปอิโมจิ รูปหลัก และรูปสำหรับแท็บในห้องแชท

1.1 รูปอิโมจิที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ บริษัท กำหนด
1.2 รูปอิโมจิที่ไม่เหมาะสำหรับใช้ในการสนทนาหรือการสื่อสาร
1.3 รูปอิโมจิที่มีสัดส่วนการมองเห็นไม่ดี
1.4 รูปอิโมจิที่มีตัวอักษรไม่ถูกต้อง
1.5 รูปอิโมจิที่ขัดแย้งกับชื่อและคำอธิบาย
1.6 รูปหลักและรูปสำหรับแท็บแตกต่างจากรูปอิโมจิที่จำหน่ายอย่างเห็นได้ชัด 
1.7 รูปอิโมจิที่ซ้ำกับอิโมจิรูปอื่นในชุดเดียวกัน
1.8 รูปอิโมจิที่คัดลอกจากอิโมจิที่จำหน่ายที่ LINE STORE หรืออิโมจิที่อยู่ระหว่างการพิจารณา  

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อความในชื่ออิโมจิ คำอธิบาย ชื่อครีเอเตอร์ และข้อความลิขสิทธิ์

2.1 ข้อความที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ บริษัท กำหนด
2.2 ข้อความที่สะกดผิดหรือมีความผิดพลาด
2.3 มีการโฆษณาอยู่ในชื่อหรือคำอธิบาย เช่น เริ่มจำหน่ายวันที่ xx เดือน xx, เสิร์ชด้วยคำว่า xx
2.4 ข้อความที่มีลิงก์อยู่ด้วย
2.5 ข้อความที่มีอิโมจิ เช่น รูปหัวใจ หรือตัวอักษรที่ดูได้บนอุปกรณ์บางชนิดเท่านั้น
2.6 ข้อความที่สั้นเกินไป
2.7 ข้อความที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับรูปอิโมจิ

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับศีลธรรม

3.1 อิโมจิที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชญากรรม
3.2 อิโมจิที่แสดงถึงการใช้กำลัง การใช้ความรุนแรงต่อเยาวชน ภาพลามกเยาวชน
3.3 อิโมจิที่มีรูปโป๊เปลือย
3.4 อิโมจิที่ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดีหรือใช้ยาเสพติด รวมถึงสติกเกอร์ที่สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ของเยาวชน
3.5 อิโมจิที่ส่งเสริมให้ขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุรา
3.6 อิโมจิที่ส่งเสริมให้สร้างเลียนแบบอาวุธหรืออื่นๆ อย่างผิดกฏหมาย หรืออาจส่งเสริมให้ใช้สิ่งเหล่านั้น
3.7 อิโมจิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟิชชิ่งหรือสแปม
3.8 อิโมจิที่มีภาพการทำร้ายหรือฆาตกรรม การถูกยิง ถูกแทง การทรมาน หรืออื่นๆ
3.9 อิโมจิที่อาจให้ร้าย หมิ่นประมาท โจมตี ต่อบุคคล องค์กร ประเทศ กลุ่ม ฯลฯ ที่ระบุเฉพาะ
3.10 อิโมจิที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือครีเอเตอร์ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
3.11 อิโมจิที่ไม่สุภาพหรืออาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ
3.12 อิโมจิที่ให้ร้ายหรือสร้างความไม่พอใจเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ
3.13 อิโมจิที่ชักชวนให้เข้าสู่ศาสนาหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอย่างชัดเจน
3.14 อิโมจิที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมือง
3.15 อิโมจิที่ออกแบบให้ผู้ใช้สับสนหรือเกิดความเกลียดชัง
3.16 อิโมจิที่มีการแสดงออกทางเพศ
3.16 อิโมจิที่มีเนื้อหาส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับการพนัน
3.18 อิโมจิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ เช่น รหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว และอื่นๆ
3.19 อิโมจิที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ เช่น สติกเกอร์เกี่ยวกับการพนัน
3.20 อิโมจิที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง การใช้สารเสพติด
3.21 อิโมจิที่ชักชวนหรือส่งเสริมการรังแกผู้อื่น
3.22 อิโมจิที่ส่งเสริมการแบ่งแยกหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้น
3.23 อิโมจิที่มีเนื้อหาต่อต้านสังคมหรือสร้างความไม่พอใจให้แก่บุคคลอื่น

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจ โฆษณา และอื่นๆ

4.1 อิโมจิที่ผู้ซื้อต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวหรือไอดีจึงจะซื้อสติกเกอร์ได้
4.2 อิโมจิที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล แต่เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีก็ตาม เช่น อิโมจิที่แจกให้แก่ลูกค้าที่ร้านในช่วงแคมเปญ
4.3 อิโมจิที่มีข้อความเกี่ยวกับแอพพลิเคชันสำหรับส่งข้อความ หรือชื่อบริการที่มีความเกี่ยวข้อง หรือตัวคาแรคเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันเหล่านั้น
4.4 อิโมจิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาธุรกิจ เช่น การโฆษณาแอพพลิเคชันหรือบริการต่างๆ
4.5 อิโมจิที่เชิญชวนให้บริจาคเพื่อการกุศล
4.6 อิโมจิที่ชักชวนให้เข้าร่วมหรือบริจาคเงินแก่องค์กรการเมือง องค์กรศาสนา กลุ่มต่อต้านสังคม หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆ

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และกฏหมาย

5.1 อิโมจิที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือภาพที่ใช้เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของบุคคลที่สาม
5.2 อิโมจิที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครคือเจ้าของสิทธิ์ เช่น อิโมจิที่สร้างโดยการปรับแต่งผลงานผู้อื่น
5.3 อิโมจิที่ละเมิดสิทธิ์ในภาพบุคคล สิทธิ์ในชื่อเสียง และอื่นๆ เช่น อิโมจิที่มีรูปใบหน้าหรือรูปเหมือนของบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
5.4 อิโมจิที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5.5 อิโมจิที่ละเมิดกฏหมายในประเทศที่ บริษัท ให้บริการ หรือละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

นอกจากรายละเอียดด้านบนแล้ว หาก บริษัท พิจารณาว่าไม่เหมาะสม อิโมจิชุดนั้นก็จะถูกระงับการจำหน่าย เมื่อมีการรายงานปัญหามายังฝ่ายงานรับผิดชอบของ บริษัท และพิจารณาว่าอิโมจินั้นไม่เหมาะสม บริษัทก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน

คู่มือการพิจารณาธีม

ครีเอเตอร์ (ผู้จัดทำและผู้จำหน่ายธีม) จะสร้างสรรค์และจำหน่ายได้เฉพาะธีมที่ได้รับการพิจารณาจาก LY Corporation (จากนี้เรียกว่า "บริษัท") แล้วว่ามีความเหมาะสมเท่านั้น ธีมที่ บริษัท พิจารณาว่าอยู่ในขอบข่ายหรืออาจอยู่ในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างจะถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมแล้วอาจปฏิเสธหรือให้หยุดจำหน่าย บริษัทจึงใคร่ขอให้ครีเอเตอร์ศึกษาคู่มือการพิจารณานี้ก่อนยื่นเสนอผลงานของท่าน อย่างไรก็ตาม ธีมในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างบางชุดอาจได้รับการพิจารณาว่าสามารถจำหน่ายได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของธีม พื้นที่จำหน่าย คุณสมบัติของธีม และอื่นๆ  ในกรณีที่ใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบ บริษัทอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิ์การใช้รูปเหล่านั้น

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปไอคอน ฉากหลังเมนู และฉากหลังห้องแชท

1.1 รูปธีมที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ บริษัท กำหนด
1.2 รูปธีมที่มีสัดส่วนการมองเห็นไม่ดีเช่น รูปไอคอนที่หยาบจนดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไร รูปไอคอนที่กลืนไปกับฉากหลัง
1.3 รูปธีมที่ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชัด เช่น รูปไอคอนที่มีเนื้อหาต่างกัน รูปที่มีแต่ข้อความ
1.4 รูปธีมที่มีแต่ข้อความง่ายๆ
1.5 รูปธีมที่มีตัวอักษรไม่ถูกต้อง
1.6 รูปธีมที่ขัดแย้งกับชื่อและคำอธิบาย
1.7 รูปธีมที่คัดลอกจากธีมที่จำหน่ายที่ LINE STORE หรือธีมที่อยู่ระหว่างการพิจารณา (รวมถึงธีมที่ใช้ไอคอนแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนสีสกิน)
1.8 รูปธีมที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดบนระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับชื่อธีม คำอธิบาย ชื่อครีเอเตอร์ และข้อความลิขสิทธิ์

2.1 ข้อความที่มีรูปแบบไม่ตรงกับที่ บริษัท กำหนด
2.2 ข้อความที่สะกดผิดหรือมีความผิดพลาด
2.3 มีการโฆษณาอยู่ในชื่อหรือคำอธิบาย เช่น เริ่มจำหน่ายวันที่ xx เดือน xx, เสิร์ชด้วยคำว่า xx
2.4 ข้อความที่มีลิงก์อยู่ด้วย
2.5 ข้อความที่มีอิโมจิ เช่น รูปหัวใจ หรือตัวอักษรที่ดูได้บนอุปกรณ์บางชนิดเท่านั้น
2.6 ข้อความที่สั้นเกินไป
2.7 ข้อความที่มีเนื้อหาขัดแย้งกับธีม

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับศีลธรรม

3.1 ธีมที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชญากรรม
3.2 ธีมที่แสดงถึงการใช้กำลัง การใช้ความรุนแรงต่อเยาวชน ภาพลามกเยาวชน
3.3 ธีมที่ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดีหรือใช้ยาเสพติด รวมถึงสติกเกอร์ที่สนับสนุนการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ของเยาวชน
3.4 ธีมที่ส่งเสริมให้ขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุรา
3.5 ธีมส่งเสริมให้สร้างเลียนแบบอาวุธหรืออื่นๆ อย่างผิดกฏหมาย หรืออาจส่งเสริมให้ใช้สิ่งเหล่านั้น
3.6 ธีมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟิชชิ่งหรือสแปม
3.7 ธีมที่มีภาพการทำร้ายหรือฆาตกรรม การถูกยิง ถูกแทง การทรมาน หรืออื่นๆ
3.8 ธีมที่อาจให้ร้าย หมิ่นประมาท โจมตี ต่อบุคคล องค์กร ประเทศ กลุ่ม ฯลฯ ที่ระบุเฉพาะ
3.9 ธีมที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือครีเอเตอร์ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
3.10 ธีมที่ไม่สุภาพหรืออาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ
3.11 ธีมที่ให้ร้าย หรือสร้างความไม่พอใจ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ
3.12 ธีมที่ชักชวนให้เข้าสู่ศาสนาหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอย่างชัดเจน
3.13 ธีมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมือง
3.14 ธีมที่ออกแบบให้ผู้ใช้สับสนหรือเกิดความเกลียดชัง
3.15 ธีมที่มีการแสดงออกทางเพศ
3.16 ธีมที่มีเนื้อหาส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับการพนัน
3.17 ธีมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ ของผู้ใช้บริการ
3.18 ธีมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ เช่น สติกเกอร์เกี่ยวกับการพนัน
3.19 ธีมที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง การใช้สารเสพติด
3.20 ธีมที่ชักชวนหรือส่งเสริมการรังแกผู้อื่น
3.21 ธีมที่ส่งเสริมการแบ่งแยกหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้น 
3.22 ธีมที่มีเนื้อหาต่อต้านสังคมหรือสร้างความไม่พอใจให้แก่บุคคลอื่น

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับธุรกิจ โฆษณา และอื่นๆ

4.1 ธีมที่ผู้ซื้อต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวหรือไอดีจึงจะซื้อธีมได้
4.2 ธีมที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล แต่เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีก็ตาม เช่น ธีมที่แจกให้แก่ลูกค้าที่ร้านในช่วงแคมเปญ
4.3 ธีมที่ข้อความเกี่ยวกับแอพพลิเคชันสำหรับส่งข้อความ หรือชื่อบริการที่มีความเกี่ยวข้อง หรือตัวคาแรคเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันเหล่านั้น
4.4 ธีมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาธุรกิจ เช่น การโฆษณาแอพพลิเคชันหรือบริการต่างๆ
4.5 ธีมที่เชิญชวนให้บริจาคเพื่อการกุศล 
4.6 ธีมชักชวนให้เข้าร่วมหรือบริจาคเงินแก่องค์กรการเมือง องค์กรศาสนา กลุ่มต้านสังคม หรือกลุ่มองค์กรอื่นๆ 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และกฏหมาย

5.1 ธีมที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิ์ในการออกแบบของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือภาพที่ใช้เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของบุคคลที่สาม
5.2 ธีมที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครคือเจ้าของสิทธิ์ เช่น ธีมที่สร้างโดยการปรับแต่งผลงานผู้อื่น
5.3 ธีมที่ละเมิดสิทธิ์ในภาพบุคคล สิทธิ์ในชื่อเสียง และอื่นๆ เช่น ธีมที่มีรูปใบหน้าหรือรูปเหมือนของบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
5.4 ธีมที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5.5 ธีมที่ละเมิดกฏหมายในประเทศที่ บริษัท ให้บริการ หรือละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

นอกจากรายละเอียดด้านบนแล้ว หาก บริษัท พิจารณาว่าไม่เหมาะสม ธีมชุดนั้นก็จะถูกระงับการจำหน่าย เมื่อมีการรายงานปัญหามายังฝ่ายงานรับผิดชอบของ บริษัท และพิจารณาว่าธีมนั้นไม่เหมาะสม บริษัทก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน