คู่มือการพิจารณาสติกเกอร์

ครีเอเตอร์ (ผู้จัดทำและผู้จำหน่ายสติกเกอร์) จะสร้างสรรค์และจำหน่ายได้เฉพาะสติกเกอร์ที่ได้รับการพิจารณาจาก LINE แล้วว่ามีความเหมาะสมเท่านั้น สติกเกอร์ที่ LINE พิจารณาว่าอยู่ในขอบข่ายหรืออาจอยู่ในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างจะถูกพิจารณาว่าไม่เหมาะสมหรืออาจให้หยุดจำหน่าย บริษัทจึงใคร่ขอให้ครีเอเตอร์ศึกษาคู่มือการพิจารณานี้ก่อนยื่นเสนอผลงานของท่าน อย่างไรก็ตาม สติกเกอร์ในขอบข่ายที่ระบุไว้ด้านล่างบางชุดอาจได้รับการพิจารณาว่าสามารถจำหน่ายได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของสติกเกอร์ พื้นที่จำหน่าย คุณสมบัติของครีเอเตอร์ และอื่นๆ

1. รูป (รูปสติกเกอร์ รูปหลัก และรูปสำหรับแท็บในห้องแชท)

1.1 ไม่ตรงตามรูปแบบที่ LINE กำหนด
1.2 ไม่เหมาะสมสำหรับการสนทนาหรือการสื่อสาร
1.3 มีการมองเห็นไม่ดี (เช่น รูปที่กว้างเกินไป รูปตัวละครที่มีความสูงไม่ได้สัดส่วน)
1.4 ขาดสมดุลอย่างเห็นได้ชัด (เช่น รูปที่เป็นสีซีดจางทั้งรูป รูปที่มีแต่แถวตัวเลข)
1.5 มีแต่โลโก้
1.6 มีแต่ข้อความง่ายๆ
1.7 มีคำสะกดผิด
1.8 ขัดแย้งกับชื่อและคำอธิบายของสติกเกอร์
1.9 รูปหลักและรูปแท็บที่ต่างจากสติกเกอร์ที่จำหน่ายอย่างเห็นได้ชัด
1.10 สร้างซ้ำกับสติกเกอร์ที่มีจำหน่ายอยู่แล้ว

2. ข้อความ (ชื่อสติกเกอร์ คำอธิบาย ชื่อครีเอเตอร์ ข้อความลิขสิทธิ์)

2.1 ไม่ตรงตามรูปแบบที่ LINE กำหนด
2.2 มีคำสะกดผิดหรือความผิดพลาดอื่นๆ
2.3 ชื่อหรือคำอธิบายสติกเกอร์ที่มีข้อความโฆษณา (เช่น เริ่มจำหน่ายวันที่ xx มีนาคม, เสิร์ชหาด้วยคำว่า "xxx" สิ)
2.4 มีการแสดงลิงก์
2.5 ใช้อิโมจิหรือตัวอักษรที่แสดงได้บนอุปกรณ์บางอย่างเท่านั้น
2.6 สั้นเกินไป
2.7 ขัดแย้งกับรูปสติกเกอร์

3. ศีลธรรม

3.1 ส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชญากรรม
3.2 แสดงถึงการใช้กำลัง การใช้ความรุนแรงต่อเยาวชน ภาพลามกเยาวชน
3.3 มีความโป๊เปลือย
3.4 ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดี การใช้ยาเสพติด หรือการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ของเยาวชน
3.5 ส่งเสริมให้ขับขี่ขณะเมาสุรา
3.6 ส่งเสริมให้สร้างเลียนแบบอาวุธหรืออื่นๆ อย่างผิดกฏหมาย หรืออาจเป็นการส่งเสริมให้ใช้สิ่งเหล่านั้น
3.7 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งจดหมายข่าวขยะ (Spam) หรือหลอกลวงให้เข้าเว็บไซต์ปลอม (Phishing)
3.8 ทำให้เห็นภาพการได้รับบาดเจ็บและการฆาตกรรม การถูกยิง ถูกแทง การทรมาน หรืออื่นๆ
3.9 อาจเป็นการให้ร้าย หมิ่นประมาท โจมตี ต่อบุคคล องค์กร ประเทศ กลุ่ม ฯลฯ ที่ระบุเฉพาะ
3.10 เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือครีเอเตอร์ หรือข้อความที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
3.11 ไม่สุภาพหรืออาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ
3.12 ให้ร้ายหรือสร้างความไม่พอใจ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ
3.13 ชักชวนหรือชี้นำให้เข้าสู่ศาสนา ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาเกินสมควร
3.14 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองหรือการเลือกตั้ง
3.15 ออกแบบให้ผู้ใช้สับสนหรือเกิดความเกลียดชัง
3.16 มีเนื้อหาทางเพศ
3.17 ส่งเสริมการพนันหรือเกี่ยวข้องกับการพนัน
3.18 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ ของผู้ใช้บริการ
3.19 อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ (เช่น การพนันต่างๆ)
3.20 ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง การใช้สารเสพติด
3.21 มีเนื้อหาต่อต้านสังคมหรือสร้างความไม่พอใจ

4. ธุรกิจ โฆษณา และอื่นๆ

4.1 ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไอดีในการซื้อ
4.2 มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล แต่เพื่อนำเสนอแก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าบริการก็ตาม (เช่น แคมเปญธุรกิจที่แจกสติกเกอร์ฟรีแก่ผู้ใช้ที่มาเยี่ยมชมร้านค้า)
4.3 มีข้อความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันสำหรับการส่งข้อความ หรือชื่อบริการที่มีความเกี่ยวข้อง หรือตัวคาแรคเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันเหล่านั้น
4.4 มีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาธุรกิจ เช่น แอพพลิเคชันหรือบริการต่างๆ
4.5 เรียกร้องให้บริจาคหรือทำการกุศล

5. สิทธิ กฎหมาย

5.1 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในการออกแบบ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือภาพที่ใช้เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของบุคคลที่สาม
5.2 ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครคือเจ้าของสิทธิ (เช่น การสร้างลอกเลียน)
5.3 รูปที่ละเมิดสิทธิในการใช้รูป สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น รูปเหมือนของบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต)
5.4 ไม่สามารถแสดงหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5.5 อื่นๆ เช่น ละเมิดกฏหมายในพื้นที่ที่ LINE ให้บริการ หรือละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

นอกจากรายละเอียดด้านบนแล้ว หาก LINE พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมสำหรับการจำหน่าย ก็จะถูกระงับการจำหน่ายด้วยเช่นกัน

คู่มือการพิจารณาธีม

ครีเอเตอร์ (ผู้สร้างและจำหน่ายธีม) จะสร้างธีม รับการพิจารณาจาก LINE และทำการจำหน่ายได้เฉพาะธีมที่ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสมเท่านั้น ธีมที่มีคุณสมบัติตรงกับรายละเอียดในรายการด้านล่าง หรือ LINE พิจารณาแล้วว่าอาจมีคุณสมบัติตรง
จะถูกพิจารณาว่ามีความไม่เหมาะต่อการจำหน่าย หรือพิจารณาให้ระงับการจำหน่าย
โปรดศึกษารายละเอียดเหล่านี้ ก่อนนำธีมของท่านส่งให้พิจารณา
ในบางกรณี ธีมที่ตรงกับรายละเอียดด้านล่างอาจได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะทำการจำหน่าย โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของธีม พื้นที่จำหน่าย คุณสมบัติของครีเอเตอร์ ฯลฯ
ในกรณีที่ใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบ เราอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการใช้

1 รูป (ไอคอน ภาพพื้นหลังเมนู ภาพพื้นหลังห้องแชท)

1.1 มีรูปแบบไม่ตรงกับข้อกำหนดของ LINE
1.2 มองเห็นได้ไม่ชัดเจน (เช่น รูปไอคอนแตกจนเห็นได้ไม่ชัดเจน ไอคอนกลืนไปกับฉากหลัง)
1.3 ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชัด (เช่น รูปไอคอนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รูปที่มีแต่ข้อความ)
1.4 มีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียว
1.5 ตัวอักษรในธีมมีความผิดพลาด
1.6 ชื่อและคำอธิบายมีความขัดแย้งกัน
1.7 สร้างซ้ำกับธีมที่อยู่ระหว่างการจำหน่ายในร้านธีม หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา (รวมถึงธีมที่ใช้ไอคอนแบบเดียวกันแต่เปลี่ยนสีสกิน)
1.8 รูปไอคอนเดียวกันในระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

2 ข้อความ (ชื่อธีม คำอธิบาย ชื่อครีเอเตอร์ ข้อความลิขสิทธิ์)

2.1 ข้อความที่มีรูปแบบไม่ตรงกับข้อกำหนดของ LINE
2.2 ข้อความมีความผิดพลาด
2.3 มีข้อความโฆษณาอยู่ในชื่อหรือคำอธิบาย (เช่น เริ่มจำหน่ายวันที่ xx มีนาคม, เสิร์ชหาด้วยคำว่า "xxx" สิ)
2.4 ข้อความที่แสดงลิงก์
2.5 ข้อความที่มีอิโมจิหรือตัวอักษรที่แสดงได้บนอุปกรณ์บางอย่างเท่านั้น
2.6 ข้อความสั้นเกินไป
2.7 ข้อความขัดแย้งกับรูปธีมอย่างชัดเจน

3 ศีลธรรม

3.1 ส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชญากรรม
3.2 แสดงถึงการใช้กำลัง การใช้ความรุนแรงต่อเยาวชน ภาพลามกเยาวชน
3.3 ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดี การใช้ยาเสพติด หรือการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ของเยาวชน
3.4 ส่งเสริมให้ขับขี่ขณะเมาสุรา
3.5 ส่งเสริมให้สร้างเลียนแบบอาวุธหรืออื่นๆ อย่างผิดกฏหมาย หรืออาจเป็นการส่งเสริมให้ใช้สิ่งเหล่านั้น
3.6 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งจดหมายข่าวขยะ (Spam) หรือหลอกลวงให้เข้าเว็บไซต์ปลอม
3.7 ทำให้เห็นภาพการได้รับบาดเจ็บและการฆาตกรรม การถูกยิง ถูกแทง การทรมาน หรืออื่นๆ
3.8 อาจเป็นการให้ร้าย หมิ่นประมาท โจมตี ต่อบุคคล องค์กร ประเทศ กลุ่ม ฯลฯ ที่ระบุเฉพาะ
3.9 เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สามหรือครีเอเตอร์ หรือข้อความที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
3.10 ไม่สุภาพหรืออาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ
3.11 ให้ร้ายหรือสร้างความไม่พอใจเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติ สัญชาติ
3.12 ชักชวนหรือชี้นำให้เข้าสู่ศาสนา ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาเกินสมควร
3.13 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้ง
3.14 ออกแบบให้ผู้ใช้สับสนหรือเกิดความเกลียดชั
3.15 มีเนื้อหาทางเพศ
3.16 ส่งเสริมการพนันหรือเกี่ยวข้องกับการพนัน
3.17 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ ของผู้ใช้บริการ
3.18 อาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ (เช่น การพนันต่างๆ)
3.19 ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง การใช้สารเสพติด
3.20 มีเนื้อหาต่อต้านสังคมหรือสร้างความไม่พอใจ

4 ธุรกิจ โฆษณา อื่นๆ

4.1 ผู้ซื้อต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวหรือไอดีในการซื้อ
4.2 มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้ส่วนบุคคล แต่เพื่อนำเสนอแก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าบริการก็ตาม (เช่น แจกธีมให้แก่ผู้มาที่ร้านในช่วงแคมเปญ)
4.3 มีข้อความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันสำหรับการส่งข้อความหรือชื่อบริการที่มีความเกี่ยวข้อง หรือตัวคาแรคเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชันเหล่านั้น
4.4 มีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาธุรกิจ เช่น แอพพลิเคชันหรือบริการต่างๆ
4.5 เรียกร้องให้บริจาคหรือทำการกุศล

5 สิทธิ กฏหมาย

5.1 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในการออกแบบ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม หรือภาพที่ใช้เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้บริการของบุคคลที่สาม
5.2 ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครคือเจ้าของสิทธิ (เช่น การสร้างลอกเลียน)
5.3 ละเมิดสิทธิในการใช้รูป สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (เช่น รูปเหมือนของบุคคลที่นำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต)
5.4 ไม่สามารถแสดงหลักฐานการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
5.5 อื่นๆ เช่น ละเมิดกฏหมายในพื้นที่ที่ LINE ให้บริการ หรือละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

นอกจากรายละเอียดด้านบนแล้ว หาก LINE พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมสำหรับการจำหน่าย ก็จะถูกระงับการจำหน่ายด้วยเช่นกัน