วิธีทำสติกเกอร์เอฟเฟกต์

รวมวิธีทำสติกเกอร์เอฟเฟกต์อย่างละเอียดและเทคนิคต่างๆ

สารบัญ

ความพิเศษของสติกเกอร์เอฟเฟกต์

สติกเกอร์เอฟเฟกต์ประกอบรูปสติกเกอร์ 2 แบบ คือรูปที่เป็นภาพนิ่งและรูปเอฟเฟกต์ที่มีการเคลื่อนไหว

 • รูปเอฟเฟกต์
 • รูปสติกเกอร์

รูปเอฟเฟกต์คือรูปที่จะเคลื่อนไหวบนพื้นหลังของห้องแชท
บอลลูนข้อความและสติกเกอร์ในห้องแชทจะแสดงที่ด้านบนของเอฟเฟกต์ จึงควรออกแบบรูปเอฟเฟกต์ให้มองเห็นได้ดีแม้จะถูกบังบางส่วน

* รูปสติกเกอร์และรูปเอฟเฟกต์ไม่ต้องเป็นรูปที่เหมือนกัน

* เฟรมที่ 1 ใน ไฟล์ APNG จะไม่ถูกใช้เป็นรูปที่แสดงเมื่อเป็นภาพนิ่งเหมือนสติกเกอร์แอนิเมชัน

ขนาดรูป

รูปเอฟเฟกต์ต้องมีด้านใดด้านหนึ่งที่มีขนาด 480 พิกเซล
และตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้
- รูปกว้าง 480 พิกเซล ต้องสูง 320 พิกเซลขึ้นไป
- รูปสูง 480 พิกเซล ต้องกว้าง 200 พิกเซลขึ้นไป
- ขนาดสูงสุดคือกว้าง 480 พิกเซล × สูง 480 พิกเซล

รูปเอฟเฟกต์จะแสดงในขนาดใหญ่เต็มหน้าห้องแชทโดยมองเห็นได้ทั้งรูป

 • หากต้องการให้รูปแสดงเต็มหน้าจอห้องแชทโดยไม่มีช่องว่าง ขอให้ทำรูปในขนาดดังนี้
 • หากแสดงใน iPhone 6, 7, 8: กว้าง 326 พิกเซล × สูง 480 พิกเซล
  หากแสดงใน iPhone 11, XR: กว้าง 274 พิกเซล × สูง 480 พิกเซล
 • * อัตราส่วนของความกว้างและความสูงบนหน้าจอจะเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่ใช้จึงไม่สามารถแสดงรูปโดยไม่มีช่องว่างบนอุปกรณ์ทั้งหมดได้
  * ขนาดรูปที่ระบุข้างต้นเป็นการสมมุติเมื่อแสดงในแนวตั้ง

ตำแหน่งที่แสดงรูป

คุณสามารถเลือกตำแหน่งการแสดงรูปเอฟเฟกต์ได้จาก 3 ตำแหน่งในแนวตั้ง

- Top
- Center
- Bottom

การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันจะช่วยให้แสดงสติกเกอร์ได้ดียิ่งขึ้น

เช่น หากต้องการแสดงรูปเอฟเฟกต์โดยให้ตัวละครห้อยลงมาจากด้านบนของหน้าจอให้เลือก "top"

จำนวนเฟรมและจำนวนรอบสำหรับสติกเกอร์ 1 รูป

 • · ความยาวสูงสุด 3 วินาที ตัวเลขแสดงความยาวต้องเป็นจำนวนเต็ม เช่น 1, 2, 3 วินาทีโดยไม่มีจุดทศนิยม เช่น 1.5 วินาที
 • · จำนวนรอบสูงสุด 3 รอบ
 • · จำนวนเฟรม: ใช้รูปไม่น้อยกว่า 5 เฟรม แต่ไม่เกิน 20 เฟรม
  * ในการสร้างไฟล์ APNG ด้วยเครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) หากใช้รูปเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างรูปได้เพียง 1 เฟรม
  * จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ถ้าใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดทุกเฟรม เพราะไม่สามารถแสดงแอนิเมชันได้

20 เฟรม ใน 1 วินาที x 3 รอบ = 3 วินาที

20 เฟรม ใน 3 วินาที x 1 รอบ = 3 วินาที

50 เฟรม ใน 1 วินาที x 1 รอบ = 1 วินาที (เกินจำนวนเฟรมที่กำหนด)

20 เฟรม ใน 2 วินาที x 2 รอบ = 4 วินาที (เกินความยาวที่กำหนดไว้ 3 วินาที)

ตัวอย่างไฟล์ APNG ที่มีขนาดใหญ่เกินไป

รูปที่ไม่ใช้สีเรียบแต่มีการไล่สีมาก

รูปที่มีฉากหลังแบบเคลื่อนไหวเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่แอนิเมชัน

รูปที่มีแอนิเมชันแบบละเอียดและกินพื้นที่มาก เช่น เปลวไฟ เส้นจำนวนมาก ประกายวิบวับ กลีบดอกไม้

ตัวอย่างไฟล์ APNG ที่จะไม่มีขนาดใหญ่เกินไป

ใช้สีแบบเรียบและมีจำนวนสีน้อย

ใช้เฟรมเดียวกันหลายครั้งในแอนิเมชัน (เฟรมที่มีเครื่องหมายคือเฟรมที่ซ้ำ)