มาสร้างสรรค์สติกเกอร์และธีม
แล้วจำหน่ายที่ LINE กันเถอะ!

Point 01เพียงแค่ลงทะเบียนด้วยบัญชี LINE ของคุณ

LINE Creators Market เปิดรับผลงานจากทุกคน โดยไม่เกี่ยงอายุหรืออาชีพ
ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นผู้มีความรักในศิลปะ หรือคุณจะขีดเขียนเป็นอาชีพ
ไม่ว่าคุณแบบส่วนตัวหรือในนามขององค์กรธุรกิจก็ตาม

Point 02มาสร้างสรรค์สติกเกอร์ สติกเกอร์อนิเมชัน และธีม
เพื่อจำหน่ายที่ LINE STORE กันเถอะ

ครีเอเตอร์จะได้รับส่วนแบ่ง 50% จากยอดขายสติกเกอร์และธีม (หลังหักค่าธรรมเนียม 30% ของ Apple Google หรืออื่นๆ แล้ว)
จำหน่ายผลงานของคุณที่ LINE STORE กันดีกว่า

Point 03ให้ผู้ใช้บริการ LINE ทั่วโลก
ได้ใช้สติกเกอร์และธีมของคุณ

โปรดศึกษาจากคู่มือการสร้างสรรค์สติกเกอร์และธีม

LINE Creators Management

แผนกสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอนุญาตให้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของครีเอเตอร์ในสังกัด
เรากำลังรับสมัครเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ดูทั้งหมด >

สติกเกอร์ซิมูเลเตอร์

ลองดูว่าสติกเกอร์ที่คุณสร้างจะปรากฏบนหน้าจอแชท LINE อย่างไร ใช้ได้บนคอมพิวเตอร์

ดูทั้งหมด >