คู่มือการสร้างสรรค์ (รายละเอียด)

รูปที่จำเป็นและหลักในการสร้าง

ครีเอเตอร์จะต้องอัพเดตธีมที่จำหน่ายกับ LINE ให้รองรับฟังก์ชันใหม่ใน LINE เวอร์ชันล่าสุด
โดยระหว่างเตรียมการ ระบบจะแสดงส่วนที่ยังไม่รองรับฟังก์ชันใหม่ด้วยรูปเริ่มต้นของ LINE หรือรูปอื่นที่ครีเอเตอร์สร้างไว้
โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือ
* คู่มือนี้จะอัพเดตเนื้อหาทุกครั้งที่มีการประกาศ LINE เวอร์ชันใหม่ที่มีฟังก์ชันใหม่เกี่ยวกับธีม

A รูปหลัก

รูปหลักจะใช้แสดงที่ LINE STORE และร้านธีมในแอป LINE

หลักในการสร้าง

โปรดใช้รูปฉากหลังแบบทึบ เนื่องจากไม่สามารถใช้รูปโปร่งใสได้

จำนวนรูปหลักที่ต้องใช้: 3 รูป

iOS Android LINE STORE
จำนวน 1 รูป 1 รูป 1 รูป
ขนาด กว้าง 200 x สูง 284 กว้าง 136 x สูง 202 กว้าง 198 x สูง 278
ชื่อไฟล์ ios_thumbnail.png android_thumbnail.png store_thumbnail.png

D รูปรหัสผ่าน

รูปสำหรับใช้บนหน้าจอกำหนดรหัสผ่าน
ต้องใช้ 2 แบบ คือ ตอนที่ไม่ได้เลือก (ปิด) และตอนที่เลือก (เปิด)

หลักในการสร้าง

คุณสามารถใช้รูปเหมือนสำหรับรหัสผ่านทั้ง 4 หลัก หรือจะใช้รูป 4 แบบสำหรับทั้ง 4 หลักก็ได้

แสดงด้วยรูป 1 แบบ

แสดงด้วยรูป 4 แบบ

รูปที่ต้องใช้
จำนวน รูปรหัสผ่าน ประเภท iOS Android
รูป ชื่อไฟล์ ขนาด รูป ชื่อไฟล์ ขนาด
16 รูป 1 ปิด i_12.png กว้าง 120 x สูง 120 a_12.png กว้าง 116 x สูง 116
เปิด i_13.png a_13.png
2 ปิด i_14.png a_14.png
เปิด i_15.png a_15.png
3 ปิด i_16.png a_16.png
เปิด i_17.png a_17.png
4 ปิด i_18.png a_18.png
เปิด i_19.png a_19.png

E รูปโปรไฟล์

รูปนี้จะใช้สำหรับบุคคลหรือกลุ่มที่ไม่มีรูปโฟรไฟล์

หลักในการสร้าง

ระบบจะครอบตัดรูปโปรไฟล์เป็นวงกลมโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อผู้ใช้แตะรูปโปรไฟล์ที่แสดงในแอป LINE รูปจะแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมเต็มรูป จึงขอให้สร้างรูปโปรไฟล์ที่แสดงได้เต็มกรอบรูปสี่เหลี่ยม

รูปโปรไฟล์ (บุคคล)

รูปโปรไฟล์ (กลุ่ม)

รูปที่ต้องใช้
ชื่อ จำนวน iOS Android
รูป ชื่อไฟล์ ขนาด รูป ชื่อไฟล์ ขนาด
รูปโปรไฟล์
(บุคคล)
2 รูป i_20.png กว้าง 240 x สูง 240 a_20.png กว้าง 247 x สูง 247
รูปโปรไฟล์
(กลุ่ม)
2 รูป i_21.png a_21.png

F รูปฉากหลังห้องแชท

ช่องพิมพ์ข้อความ

โปร่งใส & ฉากหลัง

รูปฉากหลังห้องแชท

ครีเอเตอร์จะทำหรือไม่ทำรูปฉากหลังห้องแชทก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีรูปดังกล่าว ระบบจะใช้สีสกินหรือสีฉากหลังที่กำหนดไว้แทน
รูปจะแสดงที่ตอนกลางของด้านล่างหน้าจอ ไม่ว่าจะถืออุปกรณ์ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตาม

หลักในการสร้าง

คุณสามารถกำหนดขนาดรูปได้ตามต้องการ แต่ต้องไม่เล็กหรือใหญ่กว่าขนาดที่กำหนดไว้ จะใช้รูปโปร่งใสหรือรูปทึบก็ได้
* หากใช้รูปโปร่งใส รูปจะแสดงเป็นเลเยอร์ซ้อนบนสีสกิน
รูปต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB

iOS
ขนาดใหญ่ที่สุด: กว้าง 1482 × สูง 1334 พิกเซล
ขนาดเล็กที่สุด: กว้าง 60 × สูง 60 พิกเซล
ตำแหน่งที่แสดง: เหนือช่องพิมพ์ข้อความ
* ขนาดสำหรับแสดงบนอุปกรณ์ในแนวตั้งคือ กว้าง 640 x สูง 1334 พิกเซล

Android
ขนาดใหญ่ที่สุด: กว้าง 1300 พิกเซล x สูง 1300 พิกเซล
ขนาดเล็กที่สุด: กว้าง 60 พิกเซล x สูง 60 พิกเซล
ตำแหน่งที่แสดง: ใต้ช่องพิมพ์ข้อความ
* โปรดสร้างรูปโดยคำนึงถึงความสูงของช่องพิมพ์ข้อความ เนื่องจากด้านล่างของรูปอาจทับซ้อนกับช่องพิมพ์ข้อความได้

รูปที่ต้องใช้
ชื่อ จำนวน iOS Android
รูป ชื่อไฟล์ ขนาด รูป ชื่อไฟล์ ขนาด
รูปฉากหลังห้องแชท 2 รูป (ไม่บังคับ) i_22.png กว้าง 1482 x สูง 1334 a_22.png กว้าง 1300 x สูง 1300
สีฉากหลังห้องแชท

ในกรณีที่อัพโหลดรูปฉากหลังห้องแชท เมื่อแสดงบนอุปกรณ์ที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ จะทำให้เหลือพื้นที่ว่างที่ด้านบนของหน้าจอและระบบจะแสดงสีสกินแทน เราขอแนะนำให้ครีเอเตอร์ทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างบนหน้าจอ

• กำหนดสีฉากหลังที่เข้ากับรูปฉากหลังห้องแชท
• ทำรูปฉากหลังห้องแชทโดยใช้สีที่เข้ากับสีสกิน
• ทำรูปฉากหลังห้องแชทที่โปรงใสแล้วนำไปวางซ้อนบนสีฉากหลังหรือสีสกิน

รูปแสดงไม่เต็มหน้าจอ กำหนดสีฉากหลัง ทำรูปที่เข้ากับสีสกิน ทำรูปฉากหลังแบบโปร่งใส

สีสกิน

รูปฉากหลังห้องแชท

มีพื้นที่เหลือด้านบนจึงแสดงสีฉากหลังของสีสกินแทน

กำหนดสีฉากหลังที่เข้ากับรูปฉากหลังห้องแชท

ทำรูปฉากหลังห้องแชทที่มีสีโทนเดียวกับสีสกิน

ทำรูปฉากหลังห้องแชทที่โปร่งแสงแล้วนำไปซ้อนกับสีฉากหลังหรือสีสกิน