คู่มือการสร้างสรรค์ (รายละเอียด)

รูปที่จำเป็นและหลักในการสร้าง

ครีเอเตอร์จะต้องอัพเดตธีมที่จำหน่ายกับ LINE ให้รองรับฟังก์ชันใหม่ใน LINE เวอร์ชันล่าสุด
โดยระหว่างเตรียมการ ระบบจะแสดงส่วนที่ยังไม่รองรับฟังก์ชันใหม่ด้วยรูปเริ่มต้นของ LINE หรือรูปอื่นที่ครีเอเตอร์สร้างไว้
โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือ
* คู่มือนี้จะอัพเดตเนื้อหาทุกครั้งที่มีการประกาศ LINE เวอร์ชันใหม่ที่มีฟังก์ชันใหม่เกี่ยวกับธีม

A รูปหลัก

iOS Android LINE STORE
จำนวน 1 รูป 1 รูป 1 รูป
ขนาด กว้าง 200 x สูง 284 กว้าง 136 x สูง 202 กว้าง 198 x สูง 278
ชื่อไฟล์ ios_thumbnail.png android_thumbnail.png store_thumbnail.png
หลักในการสร้าง

โปรดย่อ "รูปสแปลช (ฉากหลัง โลโก้ + ภาพประกอบ)" ให้มีขนาดตามที่กำหนด

โปรดใช้รูปฉากหลังแบบทึบ เนื่องจากไม่สามารถใช้รูปโปร่งใสได้

D รูปรหัสผ่าน

จำนวน รูปรหัสผ่าน ประเภท iOS Android
รูป ชื่อไฟล์ ขนาด รูป ชื่อไฟล์ ขนาด
16 รูป 1 ปิด i_12.png กว้าง 120 x สูง 120 a_12.png กว้าง 116 x สูง 116
เปิด i_13.png a_13.png
2 ปิด i_14.png a_14.png
เปิด i_15.png a_15.png
3 ปิด i_16.png a_16.png
เปิด i_17.png a_17.png
4 ปิด i_18.png a_18.png
เปิด i_19.png a_19.png
หลักในการสร้าง

คุณสามารถใช้รูปเหมือนสำหรับรหัสผ่านทั้ง 4 หลัก หรือจะใช้รูป 4 แบบสำหรับทั้ง 4 หลักก็ได้
ต้องใช้ 2 แบบ คือ ตอนที่ไม่ได้เลือก (ปิด) และตอนที่เลือก (เปิด)

แสดงด้วยรูป 1 แบบ

แสดงด้วยรูป 4 แบบ

E รูปโปรไฟล์

ชื่อ จำนวน iOS Android
รูป ชื่อไฟล์ ขนาด รูป ชื่อไฟล์ ขนาด
รูปโปรไฟล์
(บุคคล)
2 รูป i_20.png กว้าง 240 x สูง 240 a_20.png กว้าง 247 x สูง 247
รูปโปรไฟล์
(กลุ่ม)
2 รูป i_21.png a_21.png
หลักในการสร้าง

รูปสำหรับบุคคลหรือกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนรูปโปรไฟล์เอาไว้
ระบบจะครอบตัดรูปโปรไฟล์เป็นวงกลมโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อผู้ใช้แตะรูปโปรไฟล์ที่แสดงในแอป LINE รูปจะแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมเต็มรูป จึงขอให้สร้างรูปโปรไฟล์ที่แสดงได้เต็มกรอบรูปสี่เหลี่ยม
ขอให้ลงทะเบียนรูปที่มีลายแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลหรือกลุ่ม

รูปโปรไฟล์ (บุคคล)

รูปโปรไฟล์ (กลุ่ม)

F รูปฉากหลังห้องแชท

ชื่อ จำนวน iOS Android
รูป ชื่อไฟล์ ขนาด รูป ชื่อไฟล์ ขนาด
รูปฉากหลังห้องแชท 2 รูป i_22.png กว้าง 1482 x สูง 1334 a_22.png กว้าง 1300 x สูง 1300
หลักในการสร้าง

ครีเอเตอร์จะทำหรือไม่ทำรูปฉากหลังห้องแชทก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีรูปดังกล่าว ระบบจะใช้สีสกินหรือสีฉากหลังที่กำหนดไว้แทน

iOS
ค่าสูงสุด: กว้าง 1482 พิกเซล x สูง 1334 พิกเซล
ค่าต่ำสุด: กว้าง 60 พิกเซล x สูง 60 พิกเซล
* ขนาดสำหรับการแสดงในแนวตั้งคือ กว้าง 640 พิกเซล x สูง 1334 พิกเซล

Android
ขนาดใหญ่ที่สุด: กว้าง 1300 พิกเซล x สูง 1300 พิกเซล
ขนาดเล็กที่สุด: กว้าง 60 พิกเซล x สูง 60 พิกเซล

กำหนดตำแหน่งรูปให้อยู่ตรงกลางชิดขอบล่างไม่ว่าอุปกรณ์จะอยู่แนวนอนหรือแนวตั้ง
ระบบปฏิบัติการ iOS จะแสดงรูปที่ด้านบนของช่องใส่ข้อความ
ระบบปฏิบัติการ Android จะแสดงรูปที่ด้านล่างของช่องใส่ข้อความ รูปที่อยู่ด้านล่างจะแสดงซ้อนกับช่องใส่ข้อความ จึงควรออกแบบรูปโดยคำนึงถึงความสูงของช่องใส่ข้อความ
* หน้าจอตัวอย่างที่ดูได้ระหว่างการลงทะเบียนธีม อาจแตกต่างไปจากหน้าจอที่แสดงจริง

ปรับขนาดรูปได้ตามต้องการ ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดตามที่กำหนดไว้ จะใช้รูปแบบโปร่งใสหรือแบบทึบก็ได้ ถ้ารูปฉากหลังเป็นแบบโปร่งใส ระบบแสดงรูปเป็นเลเยอร์ซ้อนบนฉากหลังในสีสกินที่เลือกไว้ ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB

โปร่งใสฉากหลัง

รูปฉากหลังห้องแชท

สีฉากหลังห้องแชท

ในกรณีที่อัพโหลดรูปฉากหลังห้องแชท เมื่อแสดงบนอุปกรณ์ที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ จะทำให้เหลือพื้นที่ว่างที่ด้านบนของหน้าจอและระบบจะแสดงสีสกินแทน เราขอแนะนำให้ครีเอเตอร์ทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างบนหน้าจอ

• กำหนดสีฉากหลังที่เข้ากับรูปฉากหลังห้องแชท
• ทำรูปฉากหลังห้องแชทโดยใช้สีที่เข้ากับสีสกิน
• ทำรูปฉากหลังห้องแชทที่โปรงใสแล้วนำไปวางซ้อนบนสีฉากหลังหรือสีสกิน

รูปแสดงไม่เต็มหน้าจอ กำหนดสีฉากหลัง ทำรูปที่เข้ากับสีสกิน ทำรูปฉากหลังแบบโปร่งใส

สีสกิน

รูปฉากหลังห้องแชท

มีพื้นที่เหลือด้านบนจึงแสดงสีฉากหลังของสีสกินแทน

กำหนดสีฉากหลังที่เข้ากับรูปฉากหลังห้องแชท

ทำรูปฉากหลังห้องแชทที่มีสีโทนเดียวกับสีสกิน

ทำรูปฉากหลังห้องแชทที่โปร่งแสงแล้วนำไปซ้อนกับสีฉากหลังหรือสีสกิน

G รูปสแปลช

ชื่อ จำนวน iOS Android
รูป ชื่อไฟล์ ขนาด รูป ชื่อไฟล์ ขนาด
รูปสแปลช
(ฉากหลัง)
1 รูป - - - a_23.png กว้าง 1300 x สูง 1300
รูปสแปลช
(โลโก้+ภาพประกอบ)
1 รูป - - - a_24.png กว้าง 480 x สูง 720
  • · ขนาดของรูปมีหน่วยเป็นพิกเซลทั้งหมด
  • · รูปแบบของรูปคือ PNG ทั้งหมด
  • · รูปต้องมีความละเอียดตั้งแต่ 72 dpi ขึ้นไป และใช้โหมดสี RGB
  • · ไฟล์รูปแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB
  • · ในกรณีนำส่งรูปทั้งหมดในไฟล์ ZIP ไฟล์เดียว ไฟล์นั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 30 MB
  • · ฉากหลักของรูปต้องโปร่งใส
  • · คุณจะเตรียมหรือไม่เตรียมรูปฉากหลังเมนู และรูปฉากหลังห้องแชท ก็ได้ ในกรณีที่ครีเอเตอร์ไม่เตรียมรูปดังกล่าว ระบบจะใช้ดีไซน์สกินสีที่กำหนดไว้แทน
หลักในการสร้าง

ในหน้าแสดงรูปตัวอย่างระหว่างการสร้างและ LINE STORE อาจมีพื้นที่แสดงรูปต่างกัน โดยรูปด้านบนและด้านล่างบางส่วนอาจขาดไป และพื้นที่แสดงรูปบนอุปกรณ์ใช้งานแต่ละประเภทอาจต่างกัน

ฉากหลัง
ใช้กับทั้งหน้าจอ

โลโก้+ภาพประกอบ
เตรียมรูปสแปลชตามขนาดที่กำหนด จัดตำแหน่งให้โลโก้อยู่ด้านบน ภาพประกอบอยู่ตรงกลาง
โปรดสร้าง โลโก้+ภาพประกอบ เป็นแบบโปร่งใส
โลโก้+ภาพประกอบ จะแสดงบนหน้าจอ โดยอยู่ตรงกลางของรูปฉากหลัง

รูปฉากหลัง โลโก้+ภาพประกอบ

โลโก้+ภาพประกอบ

สีฉากหลังหน้าจอสแปลช

ในกรณีที่อัพโหลดรูปสแปลช เมื่อแสดงบนอุปกรณ์ที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ จะทำให้เหลือพื้นที่ว่างที่ด้านบนของหน้าจอและระบบจะแสดงสีฉากหลังของสีสกินแทน เราขอแนะนำให้ครีเอเตอร์ทำตามวิธีต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหลือพื้นที่ว่างบนหน้าจอ

• กำหนดสีฉากหลังที่เข้ากับรูปฉากหลังหน้าจอสแปลช
• ทำรูปฉากหลังหน้าจอสแปลชโดยใช้สีที่เหมาะสมกับสีสกิน

รูปแสดงไม่เต็มหน้าจอ กำหนดสีฉากหลัง ทำรูปที่เข้ากับสีสกิน

สีสกิน

รูปฉากหลังหน้าจอสแปลช

มีพื้นที่เหลือด้านบนและล่างจึงแสดงสีฉากหลังของสีสกินแทน

กำหนดสีฉากหลังที่เข้ากับรูปฉากหลังหน้าจอสแปลช

ทำรูปฉากหลังหน้าจอสแปลชที่มีสีโทนเดียวกับสีสกิน