คู่มือการสร้างสรรค์

 • ทำ "อิโมจิแอนิเมชัน" เพื่อจำหน่ายที่ LINE Creators Market ได้แล้ว
  เราขอเชิญชวนให้ครีเอเตอร์ทำอิโมจิมาร่วมจำหน่ายกับเรา
  * "อิโมจิแอนิเมชัน" คืออิโมจิที่สามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อส่งทางแชท

ขั้นตอนการทำอิโมจิแอนิเมชัน

ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายสติกเกอร์ที่หน้าของฉันแล้วอัพโหลดรูปสติกเกอร์

 • 1ไปที่ "หน้าของฉัน" แล้วคลิก "ลงทะเบียนใหม่"
 • 2ใส่รายละเอียดในการจำหน่ายแล้วบันทึก
 • 3บีบอัดไฟล์รูปให้เป็นไฟล์ ZIP แล้วอัพโหลด เลือกรูปหลัก 4 รูป

สิ่งที่จำเป็น

รูปบนแท็บห้องแชท

จำนวน ขนาด รูปแบบไฟล์
รูปบนแท็บห้องแชท 1 รูป กว้าง 96 × สูง 74 .png

รูปที่ต้องใช้

ประเภทแพ็กเกจ จำนวน ขนาด รูปแบบไฟล์
อิโมจิรูป 8–40 รูป กว้าง 180 × สูง 180 .png(APNG)
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ) ตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษ) + อิโมจิรูป 273–305 รูป กว้าง 180 × สูง 180 .png(APNG)
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ)) + อิโมจิรูป 169–201 รูป กว้าง 180 × สูง 180 .png(APNG)
อิโมจิตัวอักษร (ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ) + อิโมจิรูป 112–144 รูป กว้าง 180 × สูง 180 .png(APNG)
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ) ตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษ) 265 รูป กว้าง 180 × สูง 180 .png(APNG)
อิโมจิตัวอักษร (ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (ตัวอักษรคะนะ)) 161 รูป กว้าง 180 × สูง 180 .png(APNG)
อิโมจิตัวอักษร (ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ) 104 รูป กว้าง 180 × สูง 180 .png(APNG)
 • · ขนาดของรูปทั้งหมดมีหน่วยเป็นพิกเซล
 • · โปรดนำหมายเลขที่กำหนดไว้สำหรับตัวอักษรแต่ละตัวมาใช้เป็นชื่อไฟล์รูป * หมายเลขที่กำหนดจะแตกต่างกันไปตามประเภทแพ็กเกจ
 • · ดูรายละเอียดได้ที่ประเภทแพ็กเกจและชื่อไฟล์
 • · ฉากหลักของรูปต้องโปร่งใส
 • · รูปต้องมีความละเอียดตั้งแต่ 72 dpi ขึ้นไป และใช้โหมดสี RGB
 • · ไฟล์รูปแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 300 KB ในกรณีนำส่งรูปทั้งหมดในไฟล์ ZIP ไฟล์เดียว ไฟล์นั้นต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
 • · จำนวนรอบ: 1–4 รอบ ต่ออิโมจิ 1 รูป (ความยาวไม่เกิน 4 วินาที)
 • · ความยาวสูงสุด: ไม่เกิน 4 วินาที ต่ออิโมจิ 1 รูป
 • · จำนวนเฟรมต่อ 1 รูป: ใช้รูปไม่น้อยกว่า 5 เฟรม แต่ไม่เกิน 20 เฟรม
  * ในการสร้างไฟล์ APNG ด้วยเครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) หากใช้รูปเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างรูปได้เพียง 1 เฟรม
  * จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ถ้าใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดทุกเฟรม เพราะไม่สามารถแสดงแอนิเมชันได้
 • · โปรดดูรายละเอียดที่นี่

ข้อความ

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่ออิโมจิ คำอธิบายอิโมจิ ลิขสิทธิ์
สูงสุด 50 ตัวอักษร สูงสุด 40 ตัวอักษร สูงสุด 160 ตัวอักษร สูงสุด 50 ตัวอักษร(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • อักขระของภาษาในทวีปเอเชียและสัญลักษณ์บางอย่างจะนับเป็นตัวละ 2 อักขระ, ไม่สามารถใช้อิโมติคอน

รูปภาพตัวอย่าง

รูปภาพหลัก

ชื่อครีเอเตอร์ ชื่ออิโมจิ และคำอธิบาย

รูปบนแท็บห้องแชท

รูปอิโมจิ

ขอบรูป

โปรดทำรูปให้เต็มพื้นที่โดยไม่เหลือพื้นที่ขอบ (แนะนำ)
หากต้องการใส่พื้นที่บริเวณขอบ โปรดตรวจสอบว่ายังคงมองเห็นรูปได้อย่างชัดเจนหรือไม่

รูปบนแท็บห้องแชท

รูปอิโมจิ

เทคนิคในการทำอิโมจิ

เมื่อส่งอิโมจิ LINE ไปเพียงรูปเดียวโดยไม่มีข้อความ อิโมจิจะแสดงเป็นรูปขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสติกเกอร์
หากส่งอิโมจิพร้อมกันหลายรูป หรือใช้ประกอบในข้อความ อิโมจิจะถูกแสดงเป็นส่วนหนึ่งของข้อความในบอลลูนข้อความ
ซึ่งเป็นรูปขนาดเล็ก จึงควรคำนึงถึงความชัดเจนของรูปในกรณีนี้
โดยเฉพาะอิโมจิที่มีตัวอักษรประกอบ เพราะการแสดงในขนาดเล็กจะทำให้อ่านได้ยาก
ฉากหลังอิโมจิต้องเป็นแบบโปร่งแสง
และเป็นรูปที่ใช้งานได้ง่าย

 • ใช้เส้นเอาท์ไลน์สีเข้มและหนา

  อิโมจิที่ส่งไปทางแชทจะมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ อาจขึ้นกับสีพื้นของบัลลูนข้อความหรือสีวอลเปเปอร์ในห้องแชท จึงควรทำรูปอิโมจิที่มีเส้นเอาท์ไลน์หนาและใช้สีเข้มเพื่อให้เห็นอิโมจิได้อย่างชัดเจน

 • ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้

  เมื่อส่งอิโมจิไปเพียงรูปเดียว อิโมจิจะแสดงในห้องแชทด้วยขนาดใหญ่เช่นกับสติกเกอร์ จึงควรสร้างรูปที่สามารถใช้ส่งแทนสติกเกอร์ได้ด้วย

 • แสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน

  อิโมจิที่แสดงในบัลลูนข้อความจะมีขนาดเล็กมาก อิโมจิจึงควรแสดงความรู้สึกให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ได้สะดวก

 • เน้นความเรียบง่าย

  การแต่งรูปด้วยดาว หัวใจ หรือลายเส้นที่มีความละเอียดอย่างที่ใช้กับสติกเกอร์จะไม่สามารถใช้ได้ในอิโมจิ จึงควรทำรูปที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • การเรียงลำดับ

  เรียงลำดับอิโมจิโดยเริ่มจากรูปที่ใช้บ่อยที่สุด ถ้าในชุดมีอิโมจิของตัวคาแรคเตอร์หลายตัว ควรจัดลำดับแยกตามตัวคาแรคเตอร์ และในกลุ่มรูปคาแรคเตอร์แต่ละตัว ควรจัดรูปที่แสดงความรู้สึกคล้ายกันมาอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เลือกใช้ได้ง่ายขึ้น

 • สร้างความแตกต่าง

  ถ้าชุดอิโมจิมีแต่รูปซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกันอาจทำให้อิโมจิชุดนั้นขาดความน่าสนใจ คุณสามารถทำรูปที่มีความหลากหลาย เช่น รูปใบหน้า รูปทั้งตัว รูปบางส่วน หรือท่าทางที่ต่างกัน เพื่อสร้างความน่าสนใจ

 • อิโมจิแบบเชื่อมต่อ

  เมื่อผู้ใช้ส่งอิโมจิแบบเชื่อมต่อในบัลลูนข้อความเดียวกัน จะไม่มีช่องว่างระหว่างอิโมจิแต่ละรูป ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งอิโมจิหลายรูปแบบต่อเป็นรูปเดียวกันได้

 • อิโมจิตัวอักษร

  เผื่อพื้นที่รอบตัวอักษรไว้เล็กน้อย เพื่อไม่ให้ติดกับตัวอักษรอื่นเกินไปและอาจทำให้อ่านยากเมื่อส่งอิโมจิตัวอักษรพร้อมกันหลายรูป

คู่มือการสร้างสรรค์

อิโมจิแอนิเมชันที่แนะนำ

 • · อิโมจิที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • · อิโมจิแต่ละรูปควรแสดงความรู้สึกที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
 • · รูปที่มีเส้นเอาท์ไลน์เป็นสีเข้มและหนา
 • · มองเห็นการเคลื่อนไหวได้ชัดเจน
 • · มีขนาดเหมาะสม มองเห็นชัด ขอบเล็ก

อิโมจิแอนิเมชันที่จะถูกปฏิเสธ

 • · อิโมจิที่ยากต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ ทิวทัศน์
 • · อิโมจิที่มีลักษณะคล้ายกันจนแทบแยกไม่ออก เช่น ใช้รูปเหมือนกันแต่มีรูปหนึ่งอ้าปากกว้างกว่าอีกรูปเล็กน้อย
 • · อิโมจิที่รูปในชุดไม่มีความสัมพันธ์กัน
 • · มีเนื้อหาเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น เป็นชื่อคน

หมายเหตุอื่นๆ

 • · อิโมจิแบบจำหน่ายต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา โปรดอย่าแฝงโฆษณาใดๆ ในรูป ชื่อ หรือคำอธิบายอิโมจิ เช่น ประกาศวันเปิดตัวสินค้า หรือมีรูปโลโก้ของบริษัท
 • · ต้องไม่มีการให้ผู้ใช้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ID จึงจะซื้ออิโมจิชุดนี้ได้โดยเด็ดขาด
 • · ผลงานที่มีเนื้อหาระบุถึงบริการอินเตอร์เน็ต แอพรับส่งข้อความหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือมีคาแรคเตอร์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวจะไม่สามารถจำหน่ายที่ Creators Market ได้
 • · ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการพิจารณาอิโมจิ