คู่มือการสร้างสรรค์สติกเกอร์แอนิเมชัน

คู่มือสำหรับการสร้างรูปสติกเกอร์แอนิเมชัน

สิ่งที่จำเป็น

การตั้งค่า FPS ไฟล์ APNG

 • ตั้งค่า FPS ไฟล์ APNG ดังต่อไปนี้
 • 1 กำหนดลำดับแสดง PNG ของสติกเกอร์แต่ละรูป
 • 2 กำหนดเวลาแสดงตามจำนวนเฟรม PNG
 • 3 กำหนดจำนวนรอบตามเวลาแสดง
  • ความยาวเป็นวินาที x จำนวนรอบ = ไม่เกิน 4 วินาที
  • ถ้าเกินขอให้ลดจำนวนรอบลง
 • 4 กำหนดให้เป็นไฟล์ APNG แล้วบันทึกไฟล์
 • หากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ ขอให้บีบอัดรูปด้วยเครื่องมือบีบอัด (เช่น Pngyu)
 • * FPS (Frames Per Second) คือ จำนวนเฟรมต่อวินาที
 • * รอบ คือ จำนวนครั้งที่แสดงแอนิเมชัน

การกำหนดลำดับไฟล์ PNG และการสร้างไฟล์ APNG

 • โปรดจัดลำดับเฟรม ให้มีรูปที่สามารถสื่อความรู้สึกอยู่ในเฟรมที่ 1 ซึ่งจะใช้แสดงเป็นภาพนิ่ง
 • สติกเกอร์แอนิเมชันจะเคลื่อนไหวเมื่อเปิดหน้าจอแชทหรือเมื่อแตะที่สติกเกอร์บนหน้าจอแชทเท่านั้น ทั้งนี้ สติกเกอร์จะแสดงเป็นภาพนิ่งด้วยรูปในเฟรมที่ 1 บนหน้าจอต่อไปนี้
 • · หน้าจอแชทในขณะที่ไม่ได้เล่นแอนิเมชัน
 • · หน้าจอแชทของแอพ LINE เวอร์ชันที่ไม่รองรับแอนิเมชันหรือบนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ
 • · หน้าตัวอย่างสติกเกอร์ในร้านสติกเกอร์บนแอพ LINE หรือ LINE STORE
 • หลังกำหนดลำดับการจัดเรียงเฟรมแล้ว ขอให้สร้างไฟล์ APNG ด้วยเครื่องมือสร้าง APNG
 • * โปรดจัดหาเครื่องมือสร้าง APNG ด้วยตนเอง

ข้อควรระวังในการจัดเฟรมสติกเกอร์แอนิเมชัน

 • ขอให้สร้างสติกเกอร์แอนิเมชันที่สื่อความรู้สึกได้เมื่อแสดงเป็นภาพนิ่ง นอกเหนือจากการแสดงแบบแอนิเมชัน
 • โปรดใช้รูปที่สามารถสื่อได้ถึงความรู้สึกในเฟรมที่ 1 ซึ่งจะใช้แสดงเป็นภาพนิ่ง

 • เช่น สติกเกอร์แอนิเมชันที่เป็นเรื่องราวและสื่อความรู้สึกในเฟรมสุดท้ายว่า "ขอบคุณ" ก็ขอให้นำรูปในเฟรมสุดท้ายมาใช้ในเฟรมแรกด้วย
 • เรื่องราวแอนิเมชันเริ่มต้นจากรูป [02.png] แต่รูปนี้ไม่สามารถสื่อความรู้สึก "ขอบคุณ" เมื่อแสดงเป็นภาพนิ่ง
 • นำรูปเดียวกับที่ใช้ในเฟรมสุดท้ายซึ่งสามารถสื่อความรู้สึก "ขอบคุณ" มาใช้เป็นเฟรมที่ [01.png]
 • [01.png] จะแสดงเป็นภาพนิ่ง (เมื่อไม่ได้เล่นแอนิเมชันหรือเมื่อแสดงบนหน้าจอเลือกสติกเกอร์)

จำนวนเฟรมและจำนวนรอบสำหรับสติกเกอร์ 1 รูป

 • · ความยาวสูงสุด 4 วินาที กำหนดความยาวเป็นวินาที ได้แก่ 1, 2, 3 หรือ 4 วินาที แต่จะให้มีเศษของวินาทีไม่ได้ (เช่น 1.5 วินาที)
 • · จำนวนเฟรม PNG ต่อ APNG 1 ไฟล์: ใช้รูปไม่น้อยกว่า 5 เฟรม แต่ไม่เกิน 20 เฟรม
  * ในการสร้างไฟล์ APNG ด้วยเครื่องมือสร้าง APNG (เช่น APNG Assembler) หากใช้รูปเดียวกันอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างรูปได้เพียง 1 เฟรม
  * จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้ถ้าใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดทุกเฟรม เพราะไม่สามารถแสดงสติกเกอร์เป็นแอนิเมชัน
 • · ไฟล์ APNG 1 ไฟล์มีความยาวไม่เกิน 4 วินาที

20 เฟรม ใน 1 วินาที x 4 รอบ = 4 วินาที 20 เฟรม ใน 1 วินาที

20 เฟรม ใน 4 วินาที x 1 รอบ = 4 วินาที 20 เฟรม ใน 4 วินาที

50 เฟรม ใน 1 วินาที x 1 รอบ = 1 วินาที (เกินจำนวนเฟรมที่กำหนด) 50 เฟรม ใน 1 วินาที

20 เฟรม ใน 3 วินาที x 2 รอบ = 6 วินาที (เกินความยาวที่กำหนดไว้ 4 วินาที) 20 เฟรม ใน 3 วินาที

ตัวอย่างไฟล์ APNG ที่มีขนาดใหญ่เกินไป

รูปที่ไม่ใช้สีเรียบแต่มีการไล่สีมาก

รูปที่มีฉากหลังแบบเคลื่อนไหวเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่แอนิเมชัน

รูปที่มีแอนิเมชันแบบละเอียดและกินพื้นที่มาก เช่น เปลวไฟ เส้นจำนวนมาก ประกายวิบวับ กลีบดอกไม้

ตัวอย่างไฟล์ APNG ที่จะไม่มีขนาดใหญ่เกินไป

ใช้สีแบบเรียบและมีจำนวนสีน้อย

ใช้เฟรมเดียวกันหลายครั้งในแอนิเมชัน (เฟรมที่มีเครื่องหมายคือเฟรมที่ซ้ำ)

คู่มือ

สติกเกอร์ที่แนะนำ

 • · สติกเกอร์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารประจำวัน
 • · สติกเกอร์ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ข้อความ และรูปที่เข้าใจได้ง่าย

สติกเกอร์ที่ไม่แนะนำ

 • · สติกเกอร์ที่ยากต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ ทิวทัศน์
 • · สติกเกอร์ซึ่งมีระยะการมองไม่ดี เช่น รูปที่ยาวเกินไปหรือรูปเต็มของคาแรคเตอร์ที่มีช่วงตัวยาวมาก
 • · สติกเกอร์ที่ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชัด (เช่น ใช้แต่สีอ่อน มีแต่ตัวเลขเรียงกัน)
 • · ผลงานที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือระเบียบของสังคม ชี้ชวนให้เยาวชนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ มีภาพเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรง หรืออาจปลุกกระแสชาตินิยม

หมายเหตุอื่นๆ

 • · สติกเกอร์แอนิเมชันสำหรับการจำหน่ายจะต้องไม่มีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา คุณจึงไม่สามารถใช้รูป ชื่อ ข้อความในลักษณะของการประกาศ เช่น แจ้งกำหนดการเริ่มจำหน่ายสินค้า หรือใส่โลโก้ของบริษัทในสติกเกอร์แอนิเมชัน
 • · ทีมงานขอปฏิเสธการใช้งานใดๆ ที่ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไอดีเพื่อซื้อสติกเกอร์แอนิเมชัน
  ผลงานที่มีเนื้อหาระบุถึงบริการอินเตอร์เน็ต แอพรับส่งข้อความหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือมีคาแรคเตอร์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวจะไม่สามารถจำหน่ายที่ Creators Market ได้
 • · โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการพิจารณาสติกเกอร์