วิธีทำสติกเกอร์เติมคำ

วิธีอัพโหลดรูปและตั้งค่าต่างๆ เพื่อทำสติกเกอร์เติมคำ
ง่ายมากๆ อยากให้คุณได้ลอง

สารบัญ

สติกเกอร์เติมคำคืออะไร

สติกเกอร์เติมคำคือสติกเกอร์ที่ผู้ซื้อสามารถเติมชื่อหรือคำที่ต้องการเพื่อให้เป็นสติกเกอร์ชุดพิเศษของตัวเอง
โดยจะเปลี่ยนคำในสติกเกอร์กี่ครั้งก็ได้

สติกเกอร์เติมคำใช้อย่างไร

 • ลองใส่คำในสติกเกอร์ที่กำลังจำหน่าย

  สัญลักษณ์ของสติกเกอร์เติมคำคือไอคอนรูปตัว T
  เมื่อใส่คำในช่อง "ใส่คำเท่ๆ สำหรับสติกเกอร์ของคุณ" คำนั้นจะถูกอัพเดตไปยังสติกเกอร์ทุกรูปในชุดให้ดูตัวอย่างได้ว่าคำนั้นจะแสดงอย่างไร

วิธีทำรูปสำหรับสติกเกอร์เติมคำ

เตรียมไฟล์รูปตั้งต้น

ไฟล์รูปตั้งต้นคืออะไร

ไฟล์ที่บรรจุรูปสติกเกอร์ก่อนเติมคำในรูปแบบ png
โปรดเตรียมรูปสติกเกอร์ให้ครบตามจำนวนสติกเกอร์ในชุด

เทคนิคในการทำสติกเกอร์
 • · โปรดออกแบบสติกเกอร์ให้มีพื้นที่สำหรับการเติมคำ
 • · โปรดทำรูปสติกเกอร์โดยเหลือพื้นที่บริเวณขอบประมาณ 10 พิกเซลทั้งสี่ด้าน

ลงทะเบียนรูปแบบตัวอักษร

ข้อมูลรูปแบบตัวอักษรคืออะไร

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่จะแสดงบนสติกเกอร์เมื่อผู้ซื้อเติมคำ ได้แก่ข้อมูลจำนวนตัวอักษร ฟอนต์ที่ใช้ ขนาดตัวอักษร เส้นเอาท์ไลน์ ตำแหน่งและแนวการแสดงคำ

คำชั่วคราว

คำชั่วคราวคือคำที่แสดงด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามการตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรของคุณ
สติกเกอร์ที่เปิดจำหน่ายแล้วจะระบุตำแหน่งคำด้วยเครื่องหมายดอกจันนี้

การแก้ไขรูปแบบตัวอักษร

 • พื้นที่แสดงตัวอย่างรูปสติกเกอร์

  รูปทั้งหมดในไฟล์รูปตั้งต้นที่อัพโหลดจะแสดงอยู่ด้านล่าง
  เมื่อเลือกรูปที่ต้องการแก้ไขรูปแบบตัวอักษร รูปนั้นจะแสดงเป็นรูปขนาดใหญ่ที่ด้านบนของหน้าจอ

 • ปุ่ม "ย้อนกลับ" และ "เริ่มใหม่"

  ย้อนกลับ: ยกเลิกการแก้ไขล่าสุด
  เริ่มใหม่: ยกเลิกการย้อนกลับ

 • ปุ่ม "ดูตัวอย่าง"

  บันทึกการตั้งค่าที่มีการแก้ไขแล้วแสดงตัวอย่างรูปสติกเกอร์ที่ใช้การตั้งค่านั้น

 • พื้นที่จำหน่าย

  แสดงข้อมูลว่าสติกเกอร์ของคุณจะจำหน่ายในประเทศใดบ้าง
  ในการเลือกใช้ฟอนต์จะมีฟอนต์ให้เลือกแตกต่างกันในแต่ละประเทศ หากไม่พบฟอนต์ที่ต้องการใช้ คุณสามารถกลับไปที่หน้ารายละเอียดในการจำหน่าย แล้วลองเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นที่จำหน่ายเพื่อดูฟอนต์แบบอื่นๆ

 • ข้อความชั่วคราว & จำนวนตัวอักษรสูงสุด

  ก่อนอื่นขอให้กำหนดจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่จะแสดงบนสติกเกอร์
  จำนวนตัวอักษรที่กำหนดนี้จะเป็นความยาวสูงสุดของข้อความที่ผู้ใช้สามารถใส่ได้
  * ความยาวที่แนะนำคือ 4-6 ตัวอักษร
  จากนั้นขอให้ลองใส่ข้อความชั่วคราวเพื่อให้แสดงบนรูปสติกเกอร์ แล้วตรวจสอบการแสดงข้อความตามที่ตั้งค่าเอาไว้
  โปรดใส่ข้อความชั่วคราวที่มีจำนวนตัวอักษรสูงสุดตามที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหนึ่งหรือสองไบต์ก็ตาม
  * ข้อความในแนวตั้งจะแสดงด้วยตัวอักษรขนาด 2 ไบต์เสมอ
  * ข้อความชั่วคราวจะแสดงบนสติกเกอร์โดยอัตโนมัติ

 • ฟอนต์

  เลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ
  จะมีฟอนต์ให้เลือกใช้ไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่จำหน่าย
  หากไม่พบฟอนต์ที่ต้องการใช้ คุณสามารถกลับไปที่หน้ารายละเอียดในการจำหน่าย แล้วลองเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นที่จำหน่ายเพื่อดูฟอนต์แบบอื่นๆ
  รายชื่อฟอนต์สำหรับสติกเกอร์เติมคำ

 • ขนาดฟอนต์และเส้นเอาท์ไลน์

  ปรับขนาดตัวอักษรและความหนาของเส้นเอาท์ไลน์
  โดยเลื่อนบาร์หรือใส่ตัวเลขของขนาดที่ต้องการ

 • แนวข้อความ

  กำหนดว่าจะแสดงข้อความในแนวตั้งหรือแนวนอน
  * ข้อความที่แสดงในแนวตั้งจะแสดงด้วยตัวอักษรขนาด 2 ไบต์
  คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ข้อความแสดงแบบชิดซ้าย ชิดขวา หรืออยู่ตรงกลาง
  * อาจไม่สามารถตั้งค่าเหล่านี้ได้ในบางภาษา

 • ปุ่ม "ใช้การตั้งค่านี้กับสติกเกอร์ทั้งหมด"

  นำการตั้งค่าทั้งหมด เช่น ฟอนต์ ตำแหน่งข้อความไปใช้กับสติกเกอร์รูปอื่นๆ ในชุด
  * การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลถึงการแสดงตำแหน่งและความโค้งของข้อความบนสติกเกอร์ทุกรูปในหน้าจอดูตัวอย่างด้วย

 • อิมพอร์ต/เอ็กซ์พอร์ตไฟล์รูปแบบตัวอักษร

  อิมพอร์ต: นำเข้าไฟล์ข้อมูลการตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรของสติกเกอร์ชุดอื่นเพื่อนำมาใช้

  เอ็กซ์พอร์ต: บันทึกข้อมูลการตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรในรูปแบบไฟล์เพื่อเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ปุ่มย้อนกลับและบันทึก

  ย้อนกลับ: กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า โปรดคลิก "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูลก่อนที่จะคลิกปุ่มย้อนกลับ
  บันทึก: บันทึกข้อมูลปัจจุบัน

กำหนดตำแหน่งและปรับองศาข้อความ

รีเซ็ต
 • จุดเริ่มต้นข้อความ

  จุดเริ่มต้นของข้อความที่เติม
  คุณสามารถปรับองศาการแสดงข้อความได้ด้วยการขยับจุดนี้

 • จุดสิ้นสุดข้อความ

  จุดสิ้นสุดของข้อความที่เติม
  คุณสามารถปรับองศาการแสดงข้อความได้ด้วยการขยับจุดนี้

 • จุดกึ่งกลางข้อความ

  ปรับองศาความโค้งของข้อความได้ด้วยการเลื่อนตำแหน่งของจุดนี้

 • ปุ่มรีเซ็ต

  ยกเลิกการแก้ไขตำแหน่งและองศาข้อความให้กลับไปอยู่ในสภาพแรกเริ่ม
  หากต้องการย้ายตำแหน่งข้อความ ขอให้คลิกที่เส้นสีเขียวแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

 • ปรับระดับให้เป็นเส้นตรง

  เมื่อปรับระดับการแสดงข้อความจนเป็นเส้นตรง เส้นไกด์ไลน์สีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า
  * เคอร์เซอร์จะเป็นรูปมือเมื่อย้ายตำแหน่งข้อความ
  * เคอร์เซอร์จะเป็นรูปกากบาทเมื่อปรับองศาข้อความ

 • พื้นที่สีเทา

  พื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แสดงตัวอักษรเกินขอบรูป เป็นพื้นที่สีเทาบริเวณขอบรูปด้านซ้ายขวา (25 พิกเซล) และด้านบนล่าง (15 พิกเซล)
  หากพื้นที่เติมคำ (จุดเริ่มต้น, จุดกึ่งกลาง, จุดสิ้นสุด) อยู่ในพื้นที่สีเทานี้ อาจทำให้แสดงตัวอักษรที่มีความกว้างหรือมีความสูงเป็นพิเศษเกินขอบรูปสติกเกอร์ออกไป และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สติกเกอร์ถูกปฏิเสธได้

การอิมพอร์ต/เอ็กซ์พอร์ตไฟล์รูปแบบตัวอักษร

ไฟล์รูปแบบตัวอักษรคือไฟล์ที่บรรจุข้อมูลการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวอักษรในหน้าจอแก้ไขรูปแบบตัวอักษร
คุณสามารถโหลดไฟล์ข้อมูลนี้เพื่อนำไปใช้กับสติกเกอร์อื่นได้
* กรุณาอย่าเปลี่ยนชื่อไฟล์

 • อิมพอร์ตไฟล์

  อิมพอร์ตไฟล์รูปแบบตัวอักษร

  custom-{sticker_id}.style

  อัพโหลดไฟล์

  1. คลิก "เลือกไฟล์"
  2. เลือกไฟล์ "custom-{sticker_id}.style" จากคอมพิวเตอร์
  3. เมื่อชื่อไฟล์ปรากฎบนหน้าจอให้คลิก "อิมพอร์ต"
  4. เสร็จสิ้นการอิมพอร์ต

 • กำลังเอ็กซ์พอร์ต...

  เอ็กซ์พอร์ตไฟล์รูปแบบตัวอักษร

  เอ็กซ์พอร์ต

  1. คลิก "บันทึก"
  2. คลิก "เอ็กซ์พอร์ต" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ข้อมูลรูปแบบตัวอักษรในครั้งต่อไป
  3. ไฟล์รูปแบบตัวอักษรจะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเอกซ์พอร์ตไฟล์รูปแบบตัวอักษรหลังจากเริ่มจำหน่ายแล้วได้โดยไปที่ "การจัดการผลงาน" > สติกเกอร์ชุดที่ต้องการ > แท็บรูปสติกเกอร์ > "ตรวจสอบรูปแบบตัวอักษร"

 • เปิดรูปสติกเกอร์ที่มีสถานะตั้งแต่ "รอพิจารณา" เป็นต้นไป แล้วคลิก "ตรวจสอบรูปแบบตัวอักษร"

 • จากนั้นคลิก "เอ็กซ์พอร์ต" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบตัวอักษร

custom-{sticker_id}.style คืออะไร

ไฟล์ที่บรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับฟอนต์และตำแหน่งคำที่ตั้งค่าในหน้าจอแก้ไขสติกเกอร์
* สติกเกอร์ ID จะแสดงที่ {sticker_id}

คัดลอกข้อมูลรูปแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้กับสติกเกอร์ชุดอื่น

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์รูปแบบตัวอักษรมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้กับสติกเกอร์ชุดอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูลรูปแบบตัวอักษรแบบเดียวกันได้
เมื่อต้องการนำไปใช้ขอให้อิมพอร์ตไฟล์ไปยังสติกเกอร์ชุดใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

ตรวจสอบที่รูปตัวอย่าง

หลังจากบันทึกการแก้ไขสติกเกอร์แล้ว สติกเกอร์ทั้งหมดในชุดที่ใช้รูปแบบตัวอักษรที่คุณตั้งค่าจะแสดงที่นี่
คุณสามารถตรวจสอบการแสดงคำบนสติกเกอร์ในชุดหรือลองเปลี่ยนคำที่ใส่ก็ได้
ใส่คำที่ต้องการโดยไม่เกินจำนวนตัวอักษรที่กำหนดแล้วคลิก "อัพเดต" คำใหม่จะถูกอัพเดตไปยังตัวอย่างสติกเกอร์ในชุด
* เมื่อคุณดูตัวอย่างสติกเกอร์ การตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรในขณะนั้นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
* ถ้าใช้ฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นในแนวตั้ง ขอให้ดูตัวอย่างสติกเกอร์หลังจากเติมคำทุกครั้ง เนื่องจากอาจไม่สามารถแสดงตัวอักษรบางส่วนได้
* ถ้าใช้ฟอนต์ภาษาจีนตัวเต็มบางชุดในแนวตั้ง เมื่อตรวจสอบการแสดงตัวอักษรบนสติกเกอร์ในหน้าตั้งค่าอาจมีการแสดงตัวอักษรห่างจากกัน ขอให้ตรวจสอบการแสดงตัวอักษรที่ถูกต้องที่หน้าตัวอย่างสติกเกอร์

ตรวจสอบว่าแสดงตัวอักษรได้ตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่

ตัวอักษรในฟอนต์ชุดเดียวกันอาจมีความกว้างต่างกัน ขอให้ลองใช้คำที่ประกอบด้วยตัวอักษรที่มีความกว้างเติมในช่อง แล้วดูรูปตัวอย่างว่าสามารถแสดงคำเหล่านั้นได้ครบทุกตัวอักษรหรือไม่

ภาษา ตัวอย่างคำ ตัวอักษรที่ควรระวัง
日本語 園園園園/がががが/つつつつ
ゃゃゃゃ/ププププ/ーーーー
ตัวอักษรคันจิ, ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะกะนะที่มีเครื่องหมายที่ด้านบนของตัวอักษร
English WWWW ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
中文(繁体) 園園園園 ตัวอักษรที่มีความกว้าง
ภาษาไทย เเอื้อย, ใบไผ่, รฐาณ ตัวอักษรที่มีความกว้าง, ตัวอักษรที่มีส่วนยื่นไปด้านบนหรือล่าง, คำที่มีสระและวรรณยุกต์ด้านบนและด้านล่าง

วิธีทำสติกเกอร์เติมคำ

 • คลิก "ลงทะเบียนใหม่" แล้วเลือก "สติกเกอร์"

 • ใส่รายละเอียดต่างๆ ของสติกเกอร์

 • อัพโหลดไฟล์รูปตั้งต้น
  คลิก "แก้ไขรูปแบบตัวอักษร" แล้วแก้ไขตามต้องการ

 • บันทึกข้อมูลรูปแบบตัวอักษรแล้วดูตัวอย่างรูปสติกเกอร์

Tips ในการทำสติกเกอร์เติมคำ

รูปสติกเกอร์เติมคำ

ออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับการเติมคำ

 • ข้อความแนวนอน
 • ข้อความแนวตั้ง

โปรดออกแบบรูปสติกเกอร์โดยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเติมคำ
คุณสามารถกำหนดพื้นที่สำหรับเติมคำได้เพียง 1 จุด
* ตั้งค่าข้อความแนวตั้งได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนตัวเต็มเท่านั้น

ทำสติกเกอร์ที่มีความหลากหลาย

ขอแนะนำให้ทำสติกเกอร์ในดีไซน์ที่หลากหลาย เช่น ข้อความแนวนอน ข้อความแนวตั้ง และอื่นๆ เพื่อให้ดูน่าสนใจเมื่อแสดงสติกเกอร์ทั้งหมดในชุด
* ตั้งค่าข้อความแนวตั้งได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนตัวเต็มเท่านั้น

จำนวนตัวอักษร

คุณสามารถกำหนดจำนวนตัวอักษรสูงสุดของข้อความบนสติกเกอร์ได้
โดยวางแผนว่าจะให้มีความยาวสูงสุดกี่ตัวอักษรแล้วออกแบบสติกเกอร์ให้มีพื้นที่เพียงพอ

 • 日本語
 • English/Bahasa Indonesia
 • 中文(繁体)
 • ภาษาไทย
จำนวนตัวอักษรที่แนะนำ

เราขอแนะนำให้กำหนดจำนวนตัวอักษร 4-6 ตัวอักษร
ถ้าตัวอักษรมีจำนวนมากจะมีทำให้มีขนาดเล็กและอ่านยากเมื่อแสดงบนสติกเกอร์

ความชัดเจนของตัวอักษร

ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่

ขอแนะนำให้ตั้งค่าตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะแม้ว่าตัวอักษรจะมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจนบนหน้าจอตั้งค่า แต่เมื่อส่งเป็นสติกเกอร์แล้วแสดงบนหน้าจอแชท ตัวอักษรอาจมีขนาดเล็กจนไม่สามารถอ่านได้

กำหนดเส้นเอาท์ไลน์ของตัวอักษร

โปรดกำหนดให้ตัวอักษรมีเส้นเอาท์ไลน์เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนบนพื้นหลังทุกแบบ
หากตัวอักษรเป็นสีดำขอให้ใช้เส้นเอาท์ไลน์สีสว่างเช่นขาวหรือเทาเพื่อให้มองเห็นได้บนพื้นหลังสีดำ

ตำแหน่งการแสดงข้อความ

โปรดระวังอย่าให้แสดงข้อความเกินขอบรูปสติกเกอร์
ถ้าข้อความออกไปนอกพื้นที่จนไม่สามารถย้ายที่กลับเข้ามาได้ ขอให้รีเซ็ตการตั้งค่าให้เป็นการตั้งค่าแบบเริ่มต้นอีกครั้ง
โปรดตรวจสอบบนหน้าจอตัวอย่างสติกเกอร์ว่าข้อความอยู่ในตำแหน่งตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

พื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แสดงตัวอักษรเกินขอบรูป เป็นพื้นที่สีเทาบริเวณขอบรูปด้านซ้ายขวา (25 พิกเซล) และด้านบนล่าง (15 พิกเซล)
หากพื้นที่เติมคำ (จุดเริ่มต้น, จุดกึ่งกลาง, จุดสิ้นสุด) อยู่ในพื้นที่สีเทานี้ อาจทำให้แสดงตัวอักษรที่มีความกว้างหรือมีความสูงเป็นพิเศษเกินขอบรูปสติกเกอร์ออกไป และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สติกเกอร์ถูกปฏิเสธได้

 • พื้นที่สีเทา จุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลาง จุดสิ้นสุด
ตำแหน่งของข้อความต้องไม่ติดขอบเกินไป

เมื่อจัดวางตำแหน่งจุดเริ่มต้น จุดกึ่งกลาง และจุดสิ้นสุดข้อความใกล้กับขอบเกินไป อาจทำให้ด้านบนของคำอยู่เกินขอบสติกเกอร์ออกไปเมื่อใช้ฟอนต์บางแบบ
จึงควรจัดวางตำแหน่งข้อความไม่ให้อยู่ใกล้ขอบสติกเกอร์เกินไป

ตรวจสอบว่าแสดงตัวอักษรได้ตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่

ตรวจสอบว่าแสดงตัวอักษรได้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดหรือไม่

 • 3 ตัวอักษร
 • 4 ตัวอักษร
 • 5 ตัวอักษร
 • 6 ตัวอักษร

ตัวอักษรแต่ละตัวอาจต้องการพื้นที่ต่างกัน

ตัวอักษรและตัวเลขในฟอนต์ชุดเดียวกันอาจต้องการพื้นที่ต่างกัน
จึงควรตรวจสอบการแสดงคำบนรูปตัวอย่างสติกเกอร์เพื่อเช็คความถูกต้องทุกครั้ง

การกำหนดจำนวนตัวอักษรและการแสดงข้อความในภาษาไทย
 • · เมื่อแก้ไขที่หน้าแก้ไขรูปแบบตัวอักษร ขอให้เช็คสติกเกอร์หลังจากเติมคำแล้วทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ เนื่องจากอาจมีการแสดงที่ไม่ถูกต้องได้
 • · คำในภาษาไทยอาจถูกนับว่ามีจำนวนตัวอักษรมากกว่าภาษาอื่นเพราะมีสระและวรรณยุกต์
  เช่น คำบางคำใช้พื้นที่ 4 ตัวอักษรแต่ระบบอาจนับสระและวรรณยุกต์ด้วยทำให้ผลรวมมีมากกว่า 4 ตัวอักษร
 • · ขอแนะนำให้ตรวจสอบการแสดงคำในภาษาไทยบน Firefox เวอร์ชันล่าสุด